Verenigingen

Het CDA hecht aan een bloeiend verenigingsleven. Dat is van vitaal belang voor de sociale structuur van de dorpskernen. Het CDA wil deelname aan sport en cultuur en het lidmaatschap van verenigingen stimuleren, voor jongeren en ouderen.

Het CDA gelooft in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Heel praktisch ziet men dit terug daar waar mensen deelnemen aan verenigingen. Binnen een vereniging zetten mensen zich vrijwillig in voor een gemeenschappelijk doel . Op natuurlijke wijze raken mensen daar tevens betrokken bij elkaar.

Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn op facilitering van verenigingen voor zover zij een maatschappelijk doel nastreven dat past in het gemeentelijk beleid. Het subsidiebeleid moet daarop zijn ingericht. Ook met een collectieve verzekering voor vrijwilligers en vereenvoudiging van regelgeving en (administratieve) lasten wil het CDA het vrijwilligerswerk ondersteunen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.