Verkeers- en vervoersbeleid

Het CDA vindt een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen zowel per auto als per fiets belangrijk. Vooral veilige routes van/naar scholen en (sport-)verenigingen hebben de hoogste prioriteit.

Bij een goede bereikbaarheid horen voor het CDA ook goede en veilige onderlinge verbindingen van de dorpskernen met (recreatieve) fietsroutes in het buitengebied. 

Voor het CDA zijn speerpunten van het verkeers- en vervoersbeleid:
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en vermindering van overlast en bevordering van duurzame vormen van mobiliteit.

Hele doorgaande wegen inrichten als 30km-zone vindt het CDA onwenselijk en onhaalbaar. 

Onwenselijk omdat de veiligheid en het milieu in het geding komen. Met name omdat fietsers dan altijd op de rijbaan fietsen en er geen snelheidscontroles meer zijn.
Onhaalbaar omdat alle doorgaande wegen volgens de strenge normen inrichten als 30km-zone financieel niet op te brengen is.
Wel kunnen er op deze wegen snelheidsremmende plateaus aangelegd worden, bijvoorbeeld bij scholen, winkels e.d.

Het CDA wil zich inzetten om in samenwerking met omliggende gemeenten, provincies en het rijk een regionaal verkeers- en vervoersplan op te stellen. Daarbij wordt ook gekeken of de bereikbaarheid van de verschillende kernen van Wijdemeren kan worden verbeterd en de verkeersoverlast kan worden verminderd door aanleg van rondwegen.

•   Lees ook: openbaar vervoer

 

Download: Benoeming adviescommissie verkeer

Download: Verordening adviescommissie verkeer

Download: Instellen adviescommissie verkeer

Download: Uitnodiging discussie verkeersoverlast

Download: Voorstel stappenplan verkeersoverlast

Download: regionale verkeerseffecten gemeentelijke verkeersplannen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.