Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving. Het CDA vindt het belangrijk dat er aandacht blijft voor het vrijwilligerswerk. Ook de gemeente heeft een verantwoordelijkheid in het scheppen van voorwaarden waarbinnen de vrijwilligers(organisaties) optimaal hun werk kunnen doen.

Het CDA wil dat er gezocht wordt naar manieren waarop meer mensen binnen de gemeente worden geactiveerd om vrijwilligerswerk te doen. Het CDA pleit voor een betere afstemming van de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers. Een eigen Wijdemeerse vrijwilligerscentrale kan hierin een belangrijke rol spelen.

Lees ook:

•   Unanieme steun voor CDA-Kerstmotie NL Doet

•   Vrijwilligerswerk onder de aandacht tijdens NL Doet

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.