23 mei 2017

Algemene Beschouwingen Kadernota 2018-2021

Vz, Het gaat goed met Zaanstad. Zo staat het in de kadernota en op zich beamen wij dat. Maar daar horen wat ons betreft wel twee kanttekeningen bij, te weten:

1. Znstd heeft totaal geen vet op de financiële botten; Znstd betaalt ieder jaar alleen al €15mln voor rente en €50mln voor aflossingen. Voor de aflossing moet opnieuw voor €50mln aan leningen worden aangetrokken.

2. Znstd heeft de komende jaren 10-talle miljoenen Euro’s nodig voor het leefbaar houden van de gemeente. Denk hierbij aan:

a. Het oplossen van de vele infrastructurele problemen,

b. Het opknappen van delen van de stad,

c. De duurzaamheidsambities van de gemeente,

d. En de extra investeringen die nodig zijn in het sociaal domein.

Alles bij elkaar toont Znstd een geweldige ambitie en de eerste concrete resultaten zijn zichtbaar. Dit College verdient daarom ook een groot compliment. Ze hebben in lijn met eerdere colleges goed koers gehouden en eigen accenten aangebracht.

Vz, Het CDA noemt drie aandachtpunten voor de komende raadsperiode:

Het eerste aandachtspunt = Het leefbaar houden van Znstd.

Zoals u weet is Saamredzaamheid een vast thema van het CDA. Een tijdloze samentrekking van zelfredzaamheid en saamhorigheid. Ofwel, ga gerust voor eigen succes, maar sta ook klaar voor een ander. Als we dit principe allemaal zouden toepassen ging het een stuk beter met de hedendaagse problemen van eenzaamheid en respectloosheid.

Gekoppeld aan saamredzaamheid, komt het CDA na de zomer met een visiedocument over de huisvesting van ouderen. Deze kwetsbare, en groeiende groep inwoners van Znstd, moet in hun vertrouwde omgeving, en midden in de samenleving oud kunnen worden. Het idee is niet geheel nieuw, maar nog wel onderontwikkeld vinden wij.

Bij de landelijke verkiezingen had het CDA succes ook veel te maken met saamredzaamheid. Bijvoorbeeld de vraag: Welk land willen we doorgeven aan onze kinderen? Ook in Znstd zien we de tegenstellingen groter worden en ook in Znstd zijn er genoeg voorbeelden van respectloos gedrag. Wat de escalatie in Poelenburg ons heeft geleerd is dat veel overlast jarenlang buiten beeld is gebleven en dat daardoor veel mensen jarenlang overlast hebben moeten slikken. Wat ons aanspreekt in het actieplan Poelenburg / Peldersveld is de combinatie van de helpende hand voor wie wil en de harde hand om ongewenst gedrag te helpen corrigeren. Het CDA wil graag een duidelijke bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen kansen krijgt en respectvol met elkaar omgaat.

Aandachtspunt 2 = het begaanbaar houden van Znstd.

Het CDA pleit al langer voor een snelle aanpak van de infrastructurele problemen van Zaanstad. Wij noemen drie voorbeelden:

  1. De overvolle provinciale weg langs Krommenie. De ontknoping van de aansluiting A8-A9 is nabij en wij hebben er alle vertrouwen dat de 0+variant binnenkort definitief van tafel is.
  2. De slechte doorstroming op de Thorbeckeweg en de plannen om dit pas vanaf 2023 aan te pakken. Dat duurt veel te lang en als wij onze bestaande en nieuwe inwoners en ondernemers niet willen afschrikken, moet er iets gebeuren. Maar ja, het IF is vanaf 2020 leeg.
  3. Het gedeeltelijk ondergronds brengen het Zaanse spoor dat de stad doorklieft. Duizenden auto’s, fietsers en voetgangers staan dagelijks te wachten voor de spoorbomen. Er zijn mooie ideeën om dit aan te pakken, maar ja, het IF is vanaf 2020 leeg.

Het laatste aandachtspunt = het betaalbaar houden van Znstd.

De noodgreep die het College nu moet toepassen in het sociaal domein is nodig omdat Znstd €4 mln per jaar meer betaald aan bijstandsuitkeringen dan de Rijksbijdrage groot is. Zorgelijk noemt het College dit terecht. Laten we hopen dat deze noodgreep werkt en dat het lukt om mensen aan een betaalde baan te helpen; dat is goed voor hun eigenwaarde en de kosten voor Znstd dalen. Maar deze noodgreep van het College houdt in dat er geen geld naar het IF gaat. Zelfs het verlanglijstje van het College, op pag22, gaat boven een bijdrage aan het IF. We stappen kennelijk moeiteloos af van de regel dat het jaarresultaat van de gemeente naar het IF gaat.

Vz, dit gezegd hebbende, kom ik terug op de vraag of het college met deze kadernota de juiste koers kiest voor de komende raadsperiode?

Grotendeels ja, maar deze kadernota laat naar onze mening teveel buiten beeld dat Znstd in de komende raadsperiode te weinig geld in het IF heeft.  Dit stelt naar onze mening de raad op korte termijn voor de keuze om wel of niet structureel te gaan bezuinigen en daarom vinden wij het van belang om het daar nu al over te hebben. Wij zullen daarover de komende weken de nodige vragen stellen.

Dank u.

Marc Wit

Fractievoorzitter CDA Znstd

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.