08 juni 2017

Motie daadkrachtig aanpakken sociale overlast

Iedereen heeft wel eens te maken gehad met overlast. Vaak is dat eenmalig en als de adrenaline weg is, kun je het weer vergeten. Maar als je te maken krijgt met aanhoudende, ernstige overlast, dan wordt dat anders. Dan wil het slachtoffer dat de gemeente, politie en/of de woningcorporatie de overlast wegneemt. En daar wringt de schoen wat ons betreft.

Er zijn goede voorbeelden, zoals nu op de Rozengracht gebeurt, maar ook lezen en horen wij dat slachtoffers zich niet gesteund voelen, sterker nog dat hen wordt verteld dat ze beter niets kunnen doen omdat de daders gevaarlijk zijn.

En daar komt onze motie. Wij roepen op om bij aanhoudende ernstige overlast de directe steun aan de slachtoffers en het aanpakken van de daders tot beleidslijn te maken. Daar kan niemand op tegen zijn. Wij laten in deze motie de afweging over aan de driehoek Gemeente-Politie-Justitie. Wel doen wij de suggestie om gebruik te gaan maken van de combinatie van een mobiele camera en een samenscholingsverbod omdat deze samen een krachtig instrument vormen en omdat het lokale instrumenten zijn.

Tot slot, het CDA is bereid om voor deze lik op stuk aanpak van sociale overlast extra middelen beschikbaar te stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.