18 februari 2018

Partijpunt 2: Aanpakken Sociale Overlast

In het zesluik over de prioriteiten van het CDA programma gaat dit keer fractievoorzitter Marc Wit dieper in op het thema Ruimte Binnen Grenzen en wat dat betekent voor sociale overlast. 

Allereerst ons thema: Ruimte Binnen Grenzen: Ruimtestaat voor openheid, vrijheid en verdraagzaamheid. Ruimte is een fundament onder onze Nederlandse leefkwaliteit en dat moeten we koesteren, ook voor onze kinderen. Echter, niet iedereen gaat altijd even goed met deze ruimte om, of regels en procedures kunnen ruimte in de weg staan. Daar hebben allemaal regelmatig mee te maken, van kleine ergernissen tot flinke overlast. Het CDA trekt de grens bij aanhoudende overlast.

Aanpakken sociale overlast.
Overlast is in Zaanstad aan de orde van de dag. Aanhoudende overlast overschrijdt onze normen en waarden. Te lang hebben we teveel geslikt, tot en met de politie die zich lijdzaam ‘moest’ laten beledigen. Het CDA geeft daarom de bescherming tegen sociale overlast hoge prioriteit. Daders worden in samenwerking met o.m. politie, justitie en woningcorporaties snel en daadkrachtig aangepakt. De harde kern krijgt hierbij bijzondere aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.