Roelof de Vos

Steunraadslid

Wie ik ben

Ik ben Roelof de Vos, ben geboren (1982) en getogen in West-Brabant, en na wat omzwervingen via Utrecht en Amsterdam, terechtgekomen in Zaandam. Momenteel werk ik als docent op een school in Amsterdam-Zuidoost waar ik het vak maatschappijleer geef. En dat doe ik nog steeds met veel motivatie en passie, en inmiddels alweer ruim dertien jaar. Onderwijs geven is een prachtig en eervol beroep waar ik zelf als docent ook nog steeds van leer. Leerlingen en collega’s inspireren mij nog steeds waardoor ik nog steeds elke werkdag met plezier naar mijn school afreis.

In deze bijzondere en dynamische plaats Zaandam voel ik me inmiddels steeds meer thuis. Het ligt mooi aan de Zaan, en deze rivier meandert prachtig langs andere plaatsen die bij de gemeente Zaanstad behoren. Heerlijk om in het voorjaar en in de zomer langs de Zaan of naar de Zaanse Schans te fietsen. De Zaanstreek heeft binnen Noord-Holland en Nederland een geheel eigen verhaal en uniek karakter, erg interessant en inspirerend vind ik dat. 

Waarom het CDA?

Het CDA staat voor een rechtvaardige, betrouwbare en kwaliteitsvolle overheid, zowel landelijk maar ook plaatselijk hier in de gemeente Zaanstad. De kernwaarden van het CDA, zoals ‘rentmeesterschap' en ‘publieke gerechtigheid’ spreken mij bijzonder aan, omdat het onder andere gaat over hoe de overheid en de burger zich tot elkaar zouden moeten verhouden. Daarnaast vind ik de manier van politiek bedrijven bij het CDA prettig, genuanceerd, duidelijk en fatsoenlijk.

Wat ik wil realiseren

Als gemeenteraadslid zal ik me enorm gaan inzetten voor een aantrekkelijk en veilig Zaanstad. 

  1. Met hart en ziel wil ik me gaan inzetten voor het behoud van ons cultureel erfgoed in Zaandam en de omliggende dorpen. Regelmatig fiets of loop ik door het centrum van Zaandam en dan kan ik erg genieten van de oude panden en kerken die er ooit gebouwd zijn. Maar soms springen ook bijna de tranen in mijn ogen als ik kijk naar wat er in de afgelopen decennia is gesloopt en wat ervoor in de plaats is gekomen. Heel erg zonde en jammer dat dat allemaal mocht gebeuren. Wat generaties lang gewetensvol - en met oog voor schoonheid is opgebouwd - kan dus zomaar door ondoordacht en visieloos beleid tenietgedaan worden. Ik wil dus erg zuinig omgaan met ons cultureel erfgoed in Zaanstad en de Zaanstreek. 
     
  2. Daarnaast wil ik me gaan inzetten voor de jeugd, jongvolwassenen en jonge gezinnen. Alle kinderen en jongeren in Zaanstad hebben het recht op degelijk, kwaliteitsvol en goedvormend onderwijs. Ik wil ervoor gaan zorgen dat het analfabetisme en de laaggeletterdheid omlaaggaan.  Dat kan gerealiseerd worden door ervoor te zorgen dat met name kinderen van migrantenouders vroeg in aanraking komen met bijvoorbeeld voorschoolse opvang, waar kinderen op een juiste manier de Nederlandse taal krijgen aangeleerd. Ik wil graag dat erop samenhangende en gedegen wijze onderwijs wordt aangeboden aan de kinderen en jongeren van de gemeente Zaanstad.

    Ook wil ik me gaan inspannen om voldoende aantrekkelijke jeugdhonken te realiseren waar jongeren kunnen ontspannen onder begeleiding van professionele jongerenwerkers. Als er meer 'ogen' in de wijk zijn zal dat ook de veiligheid van de wijk vergroten. Bied jongeren een uitdagende en veilige omgeving, en zorg voor voldoende stageplekken en banen. 
     
  3. Steeds meer jonge gezinnen vestigen zich in Zaanstad en die willen ook goede faciliteiten en voorzieningen. Er is steeds meer behoefte aan mooie en bijzondere winkels en boetieks. Ik ga me hard maken om het voor horecagelegenheden, winkels, boetieks, culturele instellingen en muziekpodia aantrekkelijk te maken om zich hier in Zaanstad te vestigen. Gelukkig gebeurt er veel moois in onze gemeente, maar het kan en moet nog beter. 

Wat ik nog kwijt wil

Ik ga met vol vertrouwen de komende gemeenteraadsverkiezingen in. We hebben als CDA Zaanstad een goed doordacht verkiezingsprogramma met duidelijke speerpunten. Ik ben dankbaar en blij om deel uit te mogen maken van een geweldig goed, fijn en inspirerend CDA-team. De komende vier jaar gaan we heel veel moois realiseren en gaan we toewerken naar een zeer veilige en aantrekkelijke gemeente. 

Hartelijke groet,

Roelof de Vos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.