06 januari 2018

'Aan de soap omtrent de Watertoren moet zo snel mogelijk een einde komen'

De Zandvoortse Courant en ZFM deponeren de komende periode een aantal stellingen waarbij politieke partijen antwoord op moeten geven. De tweede stelling gaat over de Watertoren.

Stelling: Het genomen raadsbesluit over het Watertorenplein moet heroverwogen worden (De raad moet opnieuw zijn keuze bepalen) 

Voor het CDA staat voorop dat er zo snel mogelijk een einde aan deze ‘Soap’ moet gekomen. Het feit dat drie architecten rollebollend met elkaar over straat gaan toont weinig respect voor elkaar en is absoluut niet in belang van Zandvoort.
Van tevoren was bekend dat de keuze op een van de architecten zou uitkomen en dat er altijd verliezers zijn. Het onhandig optreden van een wethouder in het proces heeft alleen maar olie op het vuur gegooid. Dit verdiend absoluut geen schoonheidsprijs. Hoe nu verder? Een eventuele heroverweging is afhankelijk van de uitkomst van het nadere onderzoek van de gemeenteraad. CDA gaat er vanuit dat onderzoek eind maart is afgerond. Wij vragen ons wel af of de reeds genomen beslissingen zoals de kaderstelling, het plan van aanpak, de gekozen uitgangspunten door zo'n onderzoek teruggedraaid kunnen worden? Indien er toch tot heroverweging wordt overgegaan lijkt het ons het verstandigst het project in twee separate ontwikkelingen op te splitsen; een plan met “huisjes rond de Watertoren” en een plan voor het “Watertorenplein” meer gericht op aansluiting op Hogeweg en Thorbeckestraat. Zo'n oplossing kan misschien bijdrage aan meer diversiteit op de locatie en vooral samenhorigheid in ons dorp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.