10 juni 2020

Advocaat gemeente: amendement nieuwe toegangsweg circuit is onrechtmatig en onuitvoerbaar

De gemeenteraad heeft op 7 mei 2020 een amendement (een wijziging van een concept raadsbesluit) aangenomen. Het CDA stemde tegen dit amendement (lees hier waarom: ‘Zandvoort in zwaar weer’). Ook het college van burgemeester en wethouders raadde het amendement af.

Volgens het CDA en het college kan het amendement niet worden uitgevoerd. Hun betogen en argumenten waren helaas gericht aan dovemansoren. Het amendement werd toch aangenomen, wat Zandvoort stortte in een bestuurscrisis – en dat naast al het coronaleed.

Een onafhankelijke expert geeft nu in een uitgebreid advies gelijk aan het college en de partijen die het amendement hebben afgeraden. Volgens de externe advocaat van de gemeente kan het amendement niet worden uitgevoerd. Uitvoering van het amendement zou onrechtmatig zijn jegens het Circuit en zou kunnen leiden tot forse schadeclaims.

Naast die bevestiging van de onrechtmatigheid en de onuitvoerbaarheid van het amendement, weerlegt de onafhankelijke deskundige overigens ook onjuiste veronderstellingen terzake van het amendement.

‘23. Het amendement gaat ervan uit dat het krediet voor de aanleg van de toegangsweg in maart 2019 alleen is goedgekeurd om de F1 in Zandvoort weer mogelijk te maken, en niet om andere evenementen te faciliteren. Uit de besluitvorming ter zake vanaf maart 2019 blijkt echter niet dat de toegangsweg alleen gebruikt zou mogen worden voor de F1 dagen en ten behoeve van calamiteiten. […]

24. Het amendement spreekt van commercieel gebruik van de weg, maar het is voor mij onduidelijk wat daarmee bedoeld wordt. […] Op basis van de bekende gegevens uit het dossier betekent dit dus geen verlies aan parkeerinkomsten voor de gemeente, noch extra inkomsten voor het circuit.’

Het CDA roept de raad nu op om spoedig de nodige herstelbesluiten te nemen. Het CDA verzoekt de ondersteuners van het amendement om over hun schaduw heen te stappen en zich nu niet te laten leiden door motieven zoals gezichtsverlies. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Het CDA herhaalt daarbij ook nog eens haar advies aan de ondersteuners van het amendement: als u het gebruik van de weg koste wat het kost wilt beperken, stel dit dan aan de orde in het aankomende debat over het nieuwe omgevingsplan. U kunt uw punt wel degelijk maken, maar doe dat dan op een rechtmatige wijze zoals een betrouwbaar bestuur betaamt en dus niet op de manier waarop dat nu is gedaan.

Fractie CDA Zandvoort

 

Voor het hele advies van de deskundige klik hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.