04 december 2018

Bluijsblog 66: “Begroting 2019 Gemeente Zandvoort”

Voor mij als wethouder, die gaat over de financiën van de gemeente Zandvoort, is het altijd weer een hele klus om elk jaar de begroting te maken. Samen met mijn collega’s in het College en de ondersteuning van de ambtelijke organisatie zijn we er in geslaagd een begroting te maken voor het jaar 2019. In deze begroting staan alle beleidsvoornemens met betrekking tot onze Zandvoortse samenleving voor het komende jaar. Doordat we het financieel goed op orde hebben, kunnen we de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden. Daarnaast kunnen we ook investeren in de toekomst van Zandvoort zoals opknappen van de Boulevard, Woningbouw in het centrum, Bedrijven terrein N-Noord en de nodige woningbouw. Maar ook het beschikbaar stellen van extra geld voor Welzijn en Zorg want uiteindelijk doen we het allemaal voor de burgers van Zandvoort. Niet te min zullen we ook behoedzaam moeten blijven handelen, want we kunnen het geld maar één keer uitgeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.