10 februari 2020

Bluijsblog 80: “Woningbouw in Zandvoort Nieuw Noord”

Het is fijn dat bij het slaan van de eerste paal van project “Santfort”, veel blije gezichten te zien zijn van Zandvoorters die een mooi nieuw onderkomen krijgen. Dit project draagt bij aan de kwaliteitslag die we in Nieuw Noord willen maken. We zullen nu verder moeten doorpakken om de broodnodige extra woningen in Zandvoort te realiseren. Ik denk zelf dat veel van de nieuwe woningen met name voor jonge starters en ouderen gebouwd dienen te worden. Op deze manier komt de noodzakelijke doorstroming op gang. Dan komen eengezinswoningen vrij voor jongeren/gezinnen en krijgen ouderen meer geschikte huisvesting, met meer zorgfaciliteiten.

Nu ook het Watertorenplein ontwikkeld kan gaan worden, zie ik echt licht aan de horizon. Laten we hopen dat de regering in Den Haag nu ook zijn steentje gaat bijdragen. Ik begrijp niet dat als je nieuwe woningen bouwt, die energie neutraal en gasloos zijn, dat je gestraft wordt door de huidige regelgeving rondom de juridische stikstofcrisis. Het wordt tijd dat de regering optreedt i.p.v. dat men wijst naar de gemeenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.