11 oktober 2017

CDA: aftreden onvermijdelijk, mogelijke voortrekking moeilijk verteerbaar

De CDA-fractie heeft kennisgenomen van het bericht dat wethouder Demmers is afgetreden.Geen ander besluit dan dit besluit tot aftreden is volgens ons op zijn plaats. Het is voor hetCDA moeilijk verteerbaar dat één van de architecten mogelijk is voorgetrokken. Vanaf heteerste moment tijdens álle vergaderingen heeft het CDA juist gehamerd op een eerlijke kansvoor álle drie de planintiatieven. Het college zou zonder enige voorkeur en zo onafhankelijkmogelijk een nieuw en zorgvuldig besluit nemen inzake de definitieve plankeuze van hetwatertorenplein na een zorgvuldige en volledige heroverweging zoals is afgesproken in hetcoalitieakkoord met CDA, D66, GBZ, PvdA en SZ.Nu blijkt dat deze wethouder mogelijk vooringenomen heeft gehandeld bij de besluitvormingvan dit beladen politieke onderwerp – de herontwikkeling van de watertoren – is dat een klapin het gezicht van het CDA, de betrokken overige architecten alsook voor de Zandvoorters.Dit is schadelijk voor het aanzien van de politiek. Het CDA wenst zich te distantiëren van dehandelswijze van wethouder Demmers. Terecht is er besloten om het besluitvormingstrajectvan het watertorenplein te bevriezen gedurende het ingelaste onderzoek. Het CDA wachtvoorlopig de resultaten van dit onderzoek af.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.