01 maart 2018

CDA: investeren in toerisme in Zandvoort doen we samen en is meer dan het budget voor Zandvoort Marketing / VVV

De Zandvoortse Courant en ZFM deponeren de komende periode een aantal stellingen waarbij politieke partijen antwoord op moeten geven. De negende stelling gaat over het budget voor de VVV / Zandvoort Marketing. 

Stelling: Zandvoort Marketing/VVV Zandvoort: Het budget van Zandvoort Marketing moet tov VVV minimaal verdubbeld worden.

De Zandvoort Marketing is door de VVV Zandvoort ontwikkeld en vastgelegd in de nieuwe slogan Zandvoort Beach for ……. Ook de gemeente Zandvoort heeft zijn bijdrage aan deze nieuwe strategie geleverd die wij van harte ondersteunen. Maar we blijven natuurlijk ook gewoon ZANDVOORT AAN ZEE.
In het algemeen vindt het CDA het door de gemeente Zandvoort beschikbaar gestelde budget voor de VVV en de marketingstrategie ruim voldoende. Daarnaast is de inzet van de ambtelijke capaciteit op gebied van toerisme en marketing in ruime mate aanwezig. Dit college en onze ambtelijke organisatie hebben dit de afgelopen periode naar een hoger niveau gebracht en daar plukken we nu de vruchten van. Hiervoor is geen verdubbeling van budgetten vanuit de gemeentekas nodig. Wij denken dat met het ingestelde Innovatiefonds onze POP-UP strategie en natuurlijk de actieve ondernemers van Zandvoort er voldoende impulsen kunnen worden gegeven zonder dat de gemeente extra budgetten dient vrij te maken. Daarnaast hebben we nog wel onze strategische investeringsagenda die ook gebruik kan worden voor extra ontwikkelingen op gebied van toerisme en economie.
Dus het CDA zegt : HET WORDT MOOI WEER IN ZANDVOORT. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.