18 januari 2018

CDA: parkeren daar moeten we met zijn allen uitkomen

De Zandvoortse Courant en ZFM deponeren de komende periode een aantal stellingen waarbij politieke partijen antwoord op moeten geven. De derde stelling gaat over Parkeren.

Stelling: Met participatie kom je er bij het parkeerbeleid nooit uit

Participatie in de woongebieden is gewenst en noodzakelijk, daar parkeerbeleid in Zandvoort ook gaat over je woongenot en de leefomgeving van onze inwoners. Wel is het van belang dat de gemeenteraad eerst duidelijke en heldere kaders en uitgangspunten stelt. Ons voorstel is om op basis van gesprekken met de Zandvoortse bewoners en hun opmerkingen en ideeën tot geheel nieuwe uitgangspunten te komen. Uiteindelijk moet het beleid helder, transparant en duidelijk zijn.

Wat ook duidelijk moet zijn is dat het parkeerbeleid een onderwerp is waar wij met zijn allen uit moeten komen, waarbij helaas nooit iedereen tevreden kan worden gesteld. Helder, transparant en eenduidig. Hierbij moeten wij per doelgroep vaststellen wat wenselijk is, waarbij in elk geval alvast kan worden meegenomen dat het parkeerbeleid als marketinginstrument effect heeft en dus moet worden meegenomen in de beleidsvorming. Tarieven dienen wel geharmoniseerd te worden en zo laag mogelijk voor de inwoners van Zandvoort.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.