03 januari 2018

CDA Zandvoort investeert in Zandvoorts bestuur

De Zandvoortse Courant en ZFM deponeren de komende periode een aantal stellingen waarbij politieke partijen antwoord op moeten geven. De eerste stelling gaat over kwaliteit van bestuur.

Stelling: De Zandvoortse politici zijn een toonbeeld van professionaliteit

Helaas is het beeld niet altijd positief en roept de nodige vraagtekens op. Onze plaatselijke afdeling doet er alles aan om professionaliteit uit te stralen. Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de tradities van gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid. De wijze van handelen en hoe we dit naar buiten uitdragen is hierop gebaseerd. De afgelopen vier jaar heeft onze fractie en de wethouder dit ook zo uitgedragen. Dit is alleen maar mogelijk als je professioneel bent en zo werkt ! CDA kandidaten worden hiervoor opgeleid. Er is zowel intern als extern begeleiding aanwezig. Er is veel ervaring en kennis in onze huidige en toekomstige fractie aanwezig. CDA Zandvoort neemt verantwoordelijkheid en wil op de ingeslagen weg verder gaan. Zo is ons verkiezingsprogramma tot stand gekomen middels verschillende sessies met leden maar ook met de bevolking van Zandvoort. Vele verenigingen en organisaties zijn uitgenodigd geweest om aan onze C100 deel te nemen. Een bijeenkomst waar interactie en luisteren naar elkaar het uitgangspunt waren. CDA afdeling Zandvoort-Bentveld is een stabiele factor die nodig is in de vaak roerige Zandvoortse politieke arena. CDA heeft als landelijke partij daarin de nodige professionaliteit opgebouwd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.