17 februari 2022

De jeugd heeft de toekomst

Mijn naam is Kenny Bol, nieuw bij het CDA en vol ambitie om voor Zandvoort aan de slag te gaan. Handen uit de mouwen steken is mij niet vreemd, al ruim tien jaar zet ik mij actief in als vrijwilliger bij verschillende verenigingen binnen onze gemeente. De opgedane ervaring en kennis wil ik nu inzetten in de Raad. 

Sinds mijn kandidaatstelling krijg ik regelmatig de vraag waarom ik voor het CDA kies. Ik ben tenslotte geen christen of katholiek. Het CDA is voor mij een partij met ambitieuze mensen die oog hebben voor alle Zandvoorters. Een stabiele en betrouwbare coalitiepartner. Het CDA is er voor iedereen, ongeacht afkomst of geloof. 

We wonen in een mooi dorp. Er wordt hard gewerkt om Zandvoort nog mooier én beter te maken. Daar moeten we nog een hoop voor doen. Het is mijn ambitie om jongeren meer te betrekken bij de besluitvorming. Dit met als doel om Zandvoortse jongeren een goed perspectief te bieden.  

Hoe gaan we dat doen? Het CDA wil naast een adviesraad Sociaal Domein ook een adviesraad voor jongeren opzetten. Gevraagd en ongevraagd kunnen zij advies geven over bijvoorbeeld sport, uitgaan, veiligheid en wonen. Mijn kennis en ervaring wil ik gebruiken om dit te realiseren.  

Gert-Jan Bluijs heeft als wethouder de afgelopen vier jaar een hoop bereikt. Belangrijk voor mij is het bouwen van woningen. Vorig jaar heb ik, samen met mijn vriendin, na veel zoeken en bieden een appartement kunnen kopen. Dat was niet makkelijk. Helaas heb ik de afgelopen paar jaar veel Zandvoorters zien vertrekken omdat het voor hen niet mogelijk was om hier een huis te kopen. Met de projecten die nu gerealiseerd zijn én de projecten die nog op stapel staan, bouwen we letterlijk aan de toekomst voor de Zandvoortse jongeren. 

Ik heb er ontzettend veel zin in om na de verkiezingen aan de slag te gaan. Dit met als doel om ons dorp nog een stukje mooier te maken. Bij het uitvoeren van mijn werk als raadslid, zal ik telkens weer de verbinding zoeken met Zandvoorters en de vele verenigingen en organisaties die Zandvoort rijk is. Want alleen samen werken we aan de toekomst van Zandvoort. 

 

Kenny Bol 

CDA lijst 4 nummer 4 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.