01 februari 2018

Handhaving: een belangrijk speerpunt voor het CDA

De Zandvoortse Courant en ZFM deponeren de komende periode een aantal stellingen waarbij politieke partijen antwoord op moeten geven. De viijfde stelling gaat over de handhaving.

Stelling; De opdracht van team handhaving is volmaakt 

CDA gaat voor een veilige Zandvoortse samenleving. Inwoners en bezoekers dienen zich veilig te voelen. Onze handhaving dient hierop afgestemd te zijn. De opdracht van team handhaving is natuurlijk niet volmaakt kan altijd beter en effectiever. Tijdens onze CDA bijeenkomst in november 2017 hebben wij van bewoners de nodige opmerking en verbeterpunten gekregen om de handhaving te verbeteren. Zoals meer 24 uur zichtbaar in de wijken, optreden bij geluidsoverlast meer direct ingrijpen bij excessen.

CDA vindt dat er meer gericht en effectief gehandhaafd dient te worden. Structurele en directe aanpak van bepaalde excessen is nodig. Lik op stuk beleid, bijvoorbeeld aantal keer per jaar gerichte controle op fietsen op trottoirs, geluidsoverlast, parkeren voor uitritten en noem maar op. Een boete/ sanctie is nodig om mensen er van te doordringen dat ze zich ook aan regels dienen te houden. Maar ook handhaving op andere gebieden zoals onttrekken van woningen aan woningmarkt en betalen van toeristenbelasting vragen om gestructureerde en effectieve aanpak. Meer samenwerken met alle afdelingen en organisaties is nodig om tot betere en effectiever handhavingsprogramma te komen.

Vergroten veiligheid en effectieve handhaving

•    Handhaving 24 uur/ 7 dagen bereikbaar en zichtbaar, dus ook ’s avonds en in het weekend zodat het gevoel van onveiligheid wordt verminderd.

•    Faciliteren van meer buurtpreventie apps.

 

•    Geluidsoverlast beperken door de geluidsnormen aan te scherpen, bewaken van de juiste balans tussen woongenot en overlast. Duidelijkere normen stellen (APV)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.