13 december 2021

Kandidatenlijst 2022

De toekomst van Zandvoort?  

Wij zijn er klaar voor! 

Uitgangspunt is een mooi(er) en zelfstandig Zandvoort, waar het goed wonen, werken én recreëren is. Wij willen er nadrukkelijk zijn voor álle Zandvoorters. Voor ons telt iedereen mee en daar zetten wij ons graag voor in! 

Het motto van onze campagne is ‘Samen verder bouwen’ en dat is mogelijk doordat ons dorp financieel gezond is. De verantwoordelijke CDA-wethouder Gert-Jan Bluijs heeft zich kandidaat gesteld voor een nieuwe periode en hoopt zijn resultaatgerichte beleid in het belang van ons allemaal te kunnen voortzetten. 

Hoofdpunten programma: 

- balans tussen woon- en badplaats  

- woningen bouwen! 

- ruimte voor ondernemers, de motor van onze economie  

- meer inbreng van jongeren; extra ondersteuning voor ouderen  

- hoge prioriteit voor leefbaarheid en veiligheid  

- ruimhartig parkeerbeleid voor inwoners  

- een duurzamer samenleving  

De kandidaten: 

Het CDA kiest met zijn kandidatenlijst voor verjonging, dus bewust voor de langere termijn. Kevin Stephan, Ralf Endstra en Kenny Bol, allen rond de dertig, vormen de basis van de nieuwe fractie, aangevuld met senior Peter Bluijs, Zandvoorter in hart en nieren. Een mooie combinatie van zakelijk en sociaal. Met een constructief ingesteld team is het goed samenwerken. Vlot en doelgericht. Dan komt er tenminste iets van de grond, letterlijk en figuurlijk. Wij weten dat wij het verschil kunnen maken, door te besturen met lef, verstand en daadkracht. En een open oor! 

Geef uw vertrouwen aan de dorpspartij die presteert. 

Kies voor de toekomst van Zandvoort, kies voor daadkracht, stem CDA! 

Kandidatenlijst

CDA Zandvoort 2022-2026

1. Gert-Jan Bluijs

2. Kevin Stephan

3. Ralf Endstra

4. Kenny Bol

5. Peter Bluijs

6. Anoek Weijers - van Straten

7. Kees Mettes

8. Willemien Elsman

9. Freek Veldwisch

10. Peter Tromp

11. Cor van Gelder

12. Nick Stephan

13. Andor Sandbergen

14. Marijke Bosman - Paap

15. Richard van As

16. Gerard Kramer

17. Dick Bos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.