The North Sea, the Netherlands, Noordwijk.
18 februari 2021

Terugblik raadsvergadering 16 februari vanuit een CDA bril

Er waren veel onderwerpen op de raadsvergadering van 16 februari 2021. Hierbij onze zienswijze op de twee van deze punten:

Formule 1
Op de agenda stond het vrijgeven van budget ter voorbereiding van de F1 2021. Door het wegens de pandemie gecancelde evenement in 2020 staat de oorspronkelijke begroting van alle vier edities onder druk. Enkele partijen zagen daarin aanleiding het debat breder te trekken dan de kern van het besluitstuk.In grote lijnen is de gezamenlijke noemer: wat krijgen wij ervoor terug?

Wij bekijken het vanuit een ondernemersperspectief: de kosten gaan voor de baat.

Geld maakt geld en daarom moet de F1 in 2021 in elk geval tot een succes worden gemaakt.

Dit succes is weer bepalend voor komende edities, ook voor wat betreft de financiering.

Bovendien zien wij nu al al tastbare behaalde winsten ondanks de afgelaste race in 2020. Denk alleen al aan de structurele verbetering van de treinverbinding of de aanzuigende werking van de F1 voor grotere investeerders zoals Corendon.

Een nipte meerderheid van de raad keek er anders tegen aan en ziet het somberder in. Het leek er even op dat het college het voorstel zou intrekken nu een meerderheid van Ouderenpartij Zandvoort (OPZ), PVV en VVD het voorgestelde besluit niet steunde.

Het CDA en andere partijen hebben aangegeven dat de F1 2021 daarmee op het spel zou worden gezet.

Na lang beraad heeft de raad een compromis bereikt.

De raad heeft nu circa de helft van het gevraagde budget vrij gegeven en de wethouder komt z.s.m. naar de raad met een begroting van de financiering van de F1 voor 2022 en 2023.

Wordt vervolgd.

 

Motie onderzoek ontvlechting ambtelijke samenwerking
De Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) heeft een motie ingediend om, kort gezegd, een onderzoek te laten verrichten naar de kosten van beëindiging van de ambtelijke samenwerking met Haarlem.

Voor ons wogen de volgende punten tegen het steunen van de motie.

  1. De motie was inhoudelijk op punten onjuist (wat zowel door de indiener als door de VVD die de motie direct steunde achteraf ook moest worden erkend).
  2. De intentie van de motie kan niet los worden gezien van de lopende onderhandelingen met Haarlem om de ambtelijke samenwerking tot een succes te maken en het CDA ziet in de motie een poging van tegenstanders om dat proces te ondermijnen.
  3. Er is over de evaluatie van de ambtelijke samenwerking al op afzienbare termijn een gedegen onderzoek gepland.
  4. Bovendien heeft de wethouder toegezegd belangrijke punten uit de motie daarin te zullen meenemen.

Het gevraagde onderzoek leidt dus onnodig tot aanzienlijke extra kosten.

Wij wachten liever het geplande onderzoek af en we kiezen er niet voor de gemeente met dubbele onderzoeken op kosten te jagen.

De motie is niettemin met een meerderheid van 9 (VVD, Ouderenpartij Zandvoort en PVV) tegen 8 (D66, CDA, PvdA, GL en GBZ) stemmen aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.