08 februari 2018

Wonen moet voor iedereen en betaalbaar

De Zandvoortse Courant en ZFM deponeren de komende periode een aantal stellingen waarbij politieke partijen antwoord op moeten geven. De zesde stelling gaat over de Zandvoortse woningmarkt.

Stelling: Zandvoortse woningen voor Zandvoorters!

 

CDA vindt het vanzelfsprekend dat we voor onze inwoners woningen bouwen. Voor komende jaren is er een groei van 6% van het aantal huishoudens voorspeld. Betekent dat we in Zandvoort woningen dienen te bouwen. Vooral is er behoefte aan woningen voor starters en jonge gezinnen. De wethouder van het CDA heeft  hard gewerkt om de ontwikkelingen in Nieuw Noord mogelijk te maken.  ]Op het bedrijventerrein en omgeving kunnen  zo’n 250 woningen gebouwd gaan worden. Daarnaast dient er ook gedacht worden aan nieuwe woonvormen voor ouderen zodat er doorstroming van uit de bestaande voorraad gaat ontstaan. 

 

Wonen voor iedereen en betaalbaar

•    Meer betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen in sociale huur en betaalbare koopsector. Tegelijk tegengaan van het onttrekken van woningen aan de woningmarkt.

•    Nieuwe vormen van huisvesting voor ouderen en mindervaliden zodat men langer zelfstandig thuis kan wonen.

•    Doorstroming bevorderen maar gelijktijdig meer labelen van woningen voor de onderscheidende doelgroepen in overleg met De key en huurdersvereniging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.