24 januari 2018

Zandvoort: woon- en badplaats, mooi weer voor iedereen

De Zandvoortse Courant en ZFM deponeren de komende periode een aantal stellingen waarbij politieke partijen antwoord op moeten geven. De vierde stelling gaat over de balans tussen toeristisch aanbod en woonklimaat inwoners.

Stelling: Kwaliteitsverbetering van toeristisch aanbod leidt tot beter woonklimaat inwoners.

Werken aan de toekomst van Zandvoort en "Mooi weer voor iedereen in Zandvoort" is in dat kader de slogan van het CDA. Al jaren geldt dat we een badplaats zijn waar het ook goed wonen en leven is.
Het bewaken van die balans is belangrijk en noodzakelijk. Zeker op het gebied van veiligheid en handhaving vraagt dit om meer inspanningen van de gemeente. CDA vindt dat de kwaliteitsverbetering in toeristische sector daaraan dan kan bijdragen mits dit ook betekent dat er tegelijkertijd geïnvesteerd wordt in de openbare ruimte van onze leef- en woonomgeving. Met het voorliggende meerjarige onderhoud en beheersplannen voor de openbare ruimte wordt mentale ook ingezet op de verbetering van de woonwijken in Zandvoort.

Kortom, investeren in toerisme betekent ook investeren in de woonwijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.