Normen staan onder druk

Basale normen in onze samenleving staan onder druk. Op zich legitieme protesten, leiden steeds vaker tot onacceptabele intimidatie, geweldsincidenten en vernieling. De diepere oorzaak is dat basale fatsoensnormen in onze samenleving niet meer vanzelfsprekend door iedereen geaccepteerd worden. En dat grote groepen in de samenleving zich niet meer verbonden voelen met onze samenleving. Lees hieronder meer over hoe wij normen willen handhaven en bewaken.

Help mee met het realiseren van onze plannen.

Stem CDA.

Zwaarder straffen

Een stille meerderheid van fatsoenlijke Nederlanders wordt te vaak overschreeuwd. Wij willen een samenleving terug waar het fatsoen wint van brutaliteit en geweld. We hebben onze collectieve normen te weinig bewaakt en gehandhaafd. Op de eerste plaats geldt dat we daarom harder gaan straffen, om een duidelijke grens te trekken. Met name het toenemend geweld tegen hulpverleners is onacceptabel en gaan we zwaar bestraffen. Ook maken we extra geld vrij voor politie en de rechtsketen en geven we de politie extra bevoegdheden om op te kunnen treden. 

Normen bewaken

We moeten daarnaast veel meer dan we nu al doen onze collectieve normen te bewaken. Zo gaan we harder optreden tegen beledigingen en haatzaaien tegen groepen, of het nou Joden, migranten, homo’s of ongelovigen zijn. In de klas, op straat of online. Op scholen zal er strenger moeten worden opgetreden tegen haatzaaien of zinloos geweld. Naast een straf volgt een opvoedingstraject. Ook de ouders zullen actief betrokken worden, met aandacht voor de normen die een kind thuis meekrijgt. Jongeren moeten normen worden bijgebracht voor de rest van hun leven. 

Een maatschappelijk front

Met repressie alleen krijgen we de geest niet meer terug in de fles. We hebben een breed maatschappelijk front nodig van ouders, scholen, verenigingen en de overheid om onze gemeenschappelijke waarden actiever te promoten en uit te dragen. Zacht voor wie kan, hard voor wie niet wil. Bendegeweld heeft onze speciale aandacht vanwege de lange termijn impact. Naast harder straffen, zetten we daarbij ook in op preventie door jongerenwerkers. 

Geweld en terrorisme

Geweld is nooit een oplossing, voor niemand. Er komt een harde nullijn inzake oproepen tot terrorisme, een van de ergste vormen van geweld. We streven ernaar om elke oproep tot, of verheerlijking van, terrorisme te vervolgen. En dat gaan we veel zwaarder straffen. 

Wil jij doorpakken en normen handhaven en bewaken?

Word lid!

Lees hieronder hoe wij doorpakken met onze andere plannen.

Nederlandse waarden beschermen

Lange tijd hebben we gedacht dat we allemaal beter af zijn als we maximaal onze vrijheid en eigen belangen najagen. De laatste jaren zien hoezeer dit heeft geleid tot een ieder-voor-zich-samenleving met verscherpte tegenstellingen. Daardoor zijn we soms niet weerbaar genoeg tegen hufterigheid of tegen waarden die geen plaats hebben in de Nederlandse samenleving.

Meer weten? Klik hier

Bouwen, bouwen, bouwen: 1 miljoen woningen

We gaan repareren wat er in de woningmarkt de afgelopen jaren is scheefgegroeid. Er zijn veel te weinig woningen en investeerders drijven de prijzen op. Voor de meeste mensen is een nieuwe woning niet te betalen. Daar gaan we wat aan doen. 

Meer weten? Klik hier

Weg met die studieschuld. De basisbeurs moet terug

We gaan alles repareren wat er scheef en oneerlijk is in het hoger onderwijs. Het huidige leenstelsel zadelt studenten op met torenhoge studieschulden en leidt tot een valse start op de arbeidsmarkt. Als dit zo doorgaat, dreigen jongeren de verloren generatie te worden. 

Meer weten? Klik hier

Samen zijn we één tegen eenzaamheid

De corona crisis heeft niet alleen de economie en de maatschappij platgelegd, het heeft ook onze sociale levens platgelegd. Meer dan ooit is eenzaamheid een probleem in onze samenleving. Bij ouderen, jongeren, en alles ertussen in: eenzaamheid raakt alle leeftijden. 

Meer weten? Klik hier

Doneren

Doneren
Op 17 maart wordt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen de koers van Nederland voor de komende 4 jaar gekozen. Door uw steun kunnen we onze boodschap nog beter verspreiden op TV, radio, en online. Elk bedrag is welkom. Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!
Hoeveel wilt u doneren?*

* Verplicht veld

Blijf op de hoogte Homepage

Blijf op de hoogte!
We houden je graag op de hoogte over alles wat wij doen voor een land dat we door willen geven! Op die manier houden wij je up-to-date met het laatste nieuws en aankondigingen van het CDA.
Aanhef

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.