Portefeuilles

  • Financiën
  • Rijksuitgaven
  • Buitenlandse Zaken
  • Europese Zaken
  • SZW (pensioenen)

Een nieuw sociaal contract

De taak die voor ons ligt is niet eenvoudig. Een nieuw sociaal contract, een nieuwe manier waarop overheid, bedrijfsleven en samenleving zich tot elkaar verhouden. We moeten de onvrede wegnemen door onze instituties te herbouwen, door checks and balances te herstellen. Dat is niet één, simpele maatregel. Het is opnieuw weven, het opnieuw kalibreren van de rechtsstaat.

Dat vereist in de eerste plaats een aantal precieze, doordachte plannen. Die laten zich niet vatten in soundbites. Maar doen alsof er niets aan de hand is, kan niet. We kunnen niet op oude voet doorgaan: dat draagt niet bij aan een oplossing. 

Wil je meer weten over mijn ideeën?

Tien voorstellen voor meer macht en tegenmacht

Ik zal proberen in deze korte lezing een paar mechanismen te ontrafelen en voorstellen te doen voor een hervorming van de Staat. Om die robuuster te maken, om meer tegenmacht tegenover de macht in te bouwen. Niet om te hinderen, maar om de waarheid boven tafel te krijgen en op basis van feiten de goede besluiten te nemen.

Lees hier verder

Modellen regeren Den Haag

Voor iedereen die echt wil weten waarom hij er de afgelopen jaren volgens de krant steeds op vooruit is gegaan, maar daar in de praktijk weinig van heeft gemerkt. Pieter Omtzigt legt uit wat er mis met het feit dat het de planbureaus met hun modellen het beleid bepalen, onder andere dat er steeds weer rare koopkrachtmaatregelen worden bedacht, die de koopkracht vooral in theorie doen toenemen. De Nederlandse overheid is zich gaan fixeren op de modelwerkelijkheid, en de echte werkelijkheid is steeds verder uit beeld geraakt. Dat leidt tot onverantwoorde en onuitlegbare beleidskeuzes, die het alleen binnen de veilige grenzen van de modellen goed doen, maar in de praktijk tot soms grote ellende leiden.

Lees hier verder.

Mijn boek: Een nieuw sociaal contract

In dit boek laat Pieter Omtzigt zien dat er in Nederland grote problemen zijn met macht en tegenmacht. De mechanismen van de rechtsstaat functioneren niet goed meer, zoals uit het kinderopvangtoeslagenschandaal is gebleken. Omtzigt pleit vanuit zijn eigen ervaringen in de politiek voor een nieuw sociaal contract.

Lees hier verder

Cleveringa Lezing

Op 26 november hield ik de Cleveringa lezing. Over de moed van professor Cleveringa, Europa en het debat dat wij moeten hebben over de toekomst van Europa.


Lees de lezing hier.
Of bekijk de lezing hier.

De (on)betrouwbare overheid

Malta is een modern, Europees land. Het is een parlementaire democratie, voorzien van instituties: een parlement, een rechterlijke macht, een constitutioneel hof, een ombudsman en onafhankelijke toezichthouders voor ongeveer alles. De grondwet van Malta biedt alle regelingen die voor een rechtsstaat van belang zijn. De grondwet garandeert de rechten van het individu en het voorziet in checks and balances die machtsmisbruik door de overheid voorkomen. Lees hier verder.

Analyse over onuitvoerbare wetten en functioneren overheid

Pieter Omtzigt werd verhoord door de tijdelijke onderzoekscommissie uitvoeringsorganisaties. Deze commissie, die op verzoek van CDA en CU is ingesteld, doet onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties en het verlies van de menselijke maat daarbij.

Lees hier het pleidooi van Pieter Omtzigt, over waarom het vaak misgaat bij de uitvoering door de overheid en hoe het beter kan.

Nieuw sociaal contract

Het vertrouwen in de overheid is ernstig geschaad. Dat kwam naar voren in de kinderopvangtoeslag, maar ook in veel andere dossiers. Fundamentele veranderingen zijn nodig om het vertrouwen te herstellen in onze politiek en rechtsstaat: een nieuw sociaal contract tussen overheid en samenleving.

Een sterk Europa

Nederland kan niet zonder een sterk Europa, daar ben ik van overtuigd. Juist daarom stel ik misstanden rechtsstaat aan de orde en pleit ik voor het beter bewaken van de financiën.

Waakhond voor pensioenen

Al jaren maak ik me sterk voor een waardevast en zeker pensioen. Ik wil bewaken dat ook in de toekomst de risico’s eerlijk verdeeld worden en dat werkenden en gepensioneerden zeggenschap houden over verandering in ons pensioensysteem. 

Verbinding tussen Den Haag en de regio

Volksvertegenwoordigers moeten een schakel zijn tussen Den Haag en hun regio. Ik ben dat al vele jaren voor Oost-Nederland.

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief!

Volg Pieter Omtzigt

* Verplicht veld

Nieuws

Meer nieuws

In beeld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.