Elektrische auto’s en belastingsubsidie: kamervragen over Tesla’s, Kia’s en batterijen

Elektrische auto’s en belastingsubsidie: kamervragen over Tesla’s, Kia’s en batterijen


Elektrische auto’s krijgen heel veel subsidie. Staatssecretaris Snel berekende dit najaar dat een dure Tesla, die vijf jaar geleased wordt meer dan 70.000 euro belastingsubsidie krijgt, vooral door de lage 4% bijtelling.

In 2018 zijn er meer dan 10.000 van dit soort luxe elektrische auto’s (Tesla S, Tesla M en Jaguar I) verkocht. Dit betekent dat deze auto’s de komende vijf jaar wellicht meer dan een half miljard belastingsubsidie kosten.


In 2019 kan het erger worden. Dan zijn de Kia e-niro en de Hyundai Kona leverbaar. Die zijn een stuk betaalbaarder dan Tesla's

Deze volledig elektrische auto’s kosten ongeveer 40.000 euro per stuk en kunnen op papier ongeveer 450 kilometer rijden. (dat zal dus dik 300 kilometer in de praktijk zijn). Met 4% bijtelling kosten die auto’s slechts 50 euro per maand.
Ter vergelijking: een kleine tweede hands auto in eigendom kost volgens het NIBUD 292 euro per maand.


Dit lijkt een herhaling van de Mitsubishi Outlander te worden. Die kostte ook 40.000 euro en in de bijtelling moesten mensen toen 100 euro per maand betalen. (7% bijtelling)
Daarom vragen we de regering: loopt dit uit de hand?
Helemaal als een verrassing komt dit niet. Namens het CDA deed ik drie jaar geleden twee voorstellen om de wet te wijzigen. Maak de bijtelling voor elektrische auto’s 10% en bouw een noodrem in. Als het uit de hand loopt, kun je onmiddellijk stoppen. Daar stond een meerderheid toen niet voor open. Maar dat betekent niet dat moet ophouden met naar de feiten kijken. 

Hoe komt dat nu, vraag u zich af. Welnu, de overheid werkt met ingewikkelde econometrische modellen (zegt deze econometrist). En in die modellen is er een heel belangrijke variabele. Wat kost een batterij van een elektrische auto? Die maakte een auto heel lang onbetaalbaar.

Na enig onderzoek vond ik wat voorspellingen en input. En daarbij bleek dat de NL overheid de daling van die batterijprijzen constant onderschat had.

Een voorbeeld? In 2015 was de voorspelling dat een batterij in 2020 400 dollar/KwH zou kosten. In werkelijkheid is hij nu al de helft goedkoper, namelijk 200 dollar/KwH

 

Dat betekent dat de batterij van de Kia E-Niro (64KwH) niet de voorspelde 26.000 dollar kost, maar de helft. Geen wonder dat de subsidies dan te hoog worden vastgesteld.

Daarom vragen we de regering ook wat de voorspellingen voor de batterijprijzen zijn de komende jaren en of die wel kloppen.

 ----------------------------------------

Vragen van de leden Omtzigt en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financien, de staatssecretaris  van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Financien over de kosten van stimulering van elektrische auto’s en de totaal onderschatte vooruitgang in batterij technologie

 

1. In Kamerstuk 35029, nummer 5 berekende u dat een Tesla model S bij een leaseperiode van 5 jaar gemiddeld € 73.120 belastingsubsidie ontvangt.  Naar aanleiding hiervan vragen wij ons af in hoeverre u de inschatting deelt dat er in 2018 meer dan 16.000 elektrische auto’s op naam gezet worden, waarvan ten minste 10.000 in het allerduurste segment (Tesla S, Tesla M, Jaguar I-Pace)? (bron: https://nederlandelektrisch.nl/actueel/verkoopcijfers [1]). 

 

2. Kunt u aangeven hoeveel van deze elektrische auto's er uiteindelijk in 2018 op naam gezet zijn?

 

3. Klopt het dat het overgrote deel van deze elektrische auto’s in een leasecontract zit en dus gebruik maakt van de 4% bijtelling?

 

4. Kunt u aangeven hoeveel belastingsubsidie de elektrische auto’s, die dit jaar op naam gezet zijn, in de komende vijf jaar kosten aan misgelopen MRB, BPM, IB/LB korting, MIA, KIA, Vamil? Klopt het dat dat ver over de half miljard euro is?

 

5. Is het bedrag uit de vorige vraag kosteneffectief uitgegeven om CO2 besparing te bereiken? Kunt u het antwoord toelichten?

 

6. Klopt het dat in 2019 er ten minste twee full electric modellen op de markt komen, die beneden de cap zitten van 50.000 euro en toch een behoorlijke actieradius hebben (op papier meer dan 440

kilometer), namelijk de Hyunda KONA en de Kia E-Niro?

 

7. Is het u bekend dat er nu al advertenties zijn die duidelijk maakten dat als je een Kia E-niro leaset je dat ongeveer 50 of 60 euro netto per maand kost in de bijtelling?

(https://www.activlease.nl/4-procent-bijtelling/ [2])

 

8. Herinnert u zich er in Nederland een ware run ontstond op de Mitsubishi Outlander, toen die in 2014 en 2015 geleased kon worden voor ongeveer 100 euro per maand?

 

9. Erkent u zich dat de nieuwprijs (en dus de leasekosten voor de zaak) van de Outlander toen vergelijkbaar is met de die van Hyunda KONA en de Kia E-Niro nu, namelijk vanaf ongeveer 40.000 euro? Erkent u dat dat een prijscategorie is waarin toch al redelijk veel mensen - met een relatief hoog middeninkomen - een lease auto mogen uitzoeken?

 

10. Kunt u de berekening hoeveel een geleasde Tesla Model S de belastingbetaler kost bij een 5-jarige lease contract (Bron: Kamerstuk 35029, nr. 5), ook uitvoeren voor een geleasde Hyundai KONA Electric Premium, Pulse Red van € 45.000? Hoeveel kost die auto, als hij vijf jaar geleaset wordt in 2019 in belastingsubsidies?

 

11. Hoeveel van dit soort auto’s (elektrische autos’ onder de 50.000 euro met een range boven de 300-400 kilometer zoals de Hyundai KONA en de Kia E-Niro) verwacht u dat er op naam gezet zullen worden in 2019 en 2020 en hoe groot zal de belastingsubsidie zijn op die

auto’s in de komende paar jaren gederfd wordt ervan uitgaande dat het overgrote deel hiervan geleased zal worden?

 

12. Vindt u dat deze belastingsubsidie doelmatig wordt uitgegeven?

 

13. Kunt u aangeven hoe hoog de belastingsubsidies op elektrische auto’s volgens de startnota in 2019 zouden zijn en hoeveel u nu verwacht dat ze zullen zijn? (uitgesplitst naar MRB, BPM, IB/LB korting, MIA/KIA/VAMIL)? 

 

14. Acht u het gepast om in te grijpen in de bijtelling en oversubsidiering van elektrische auto’s?

 

15. Bent u bereid maatregelen voor te bereiden om de oversubsidiering van elektrische auto’s in 2019 of 2020 in te perken?

 

16. Herinnert u zich het belastingsubsidie-drama met onder andere de semi-elektrische Mitisbushi Outlander in de jaren 2013-2016, waarover de algemene rekenkamer vernietigende rapporten schreef, omdat er miljarden belastingsubsidie voor zuinige auto’s uitgegeven was zonder effect?

 

17. Herinnert u zich de vernietigende rapporten van de Algemene Rekenkamer die al in 2014 concludeerde: “Het stimuleren van de vraag naar zuinige auto’s teneinde de CO2- uitstoot te verlagen heeft sinds 2007 mogelijk 5 miljard euro gekost. Het heeft minder CO2 besparing opgeleverd dan uit de officiële cijfers blijkt en is per bespaarde ton CO2 relatief duur.”? 

(bron:  Resultaten verantwoordings- onderzoek 2013 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII))

 

18. Kunt u aangeven hoe het staat met de opvolging van elk van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer? (https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2014/05/21/resultaten-verantwoordingsonderzoek-2013-bij-het-ministerie-van-financien

[3])

 

19. Herinnert u zich dat in de startnota van het tweede kabinet Rutte in bijlage 4 voorspeld werd de belastingsubsidie via een verlaagde bijtelling voor schone auto’s in 2016 precies 215 miljoen euro

belastingderving zou opleveren?

 (bron: Kamerstuk 33400, nummer 18, bijlage 4, in de tabel bij Verlaging lastendruk op arbeid en dan Verlaging fiscale bijtelling IB (zeer) zuinige auto’s). - Dit is

slechts een van de vele stimuleringsmaatregelen voor elektrisch

rijden -

 

20. Klopt het dat deze voorspelling verkeerd bleek te zijn en dat in de miljoenennota 2018 duidelijk werd dat het echte kosten van de verlaagde bijtelling 829 miljoen bedroegen ofwel bijna het viervoudige van de voorspelling?

(tabel 6.3.1 in de bijlage bij

Kamerstuk 34775, nr. 2)

 

21. Heeft er ooit een evaluatie van de ramingsmethode naar aanleiding van de overschrijding plaatsgevonden en is het econometrische model CarbonTax hierop geëvalueerd? Zo ja, kunt u die evoluties aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, wordt een model dat er een factor 4 naast kan zitten, dan gewoon verder gebruikt?

 

22. Erkent u dat een van de belangrijkste variabelen in de modellen over elektrisch rijden de kosten van een batterij zijn, namelijk hoeveel een batterij per KwH opslag kost, juist omdat de kosten voor de batterij van een elektrische auto bij uitstek het kostprijsverhogende aspect waren van een elektrische auto?

 

23. Erkent u dat wanneer de batterij prijzen onder de 100 dollar per KwH vallen, een elektrische auto door de meeste kenners als competitief gezien wordt? Deelt u deze inschatting? Zo nee, wat is dan volgens u het omslagpunt?

 

24. Herinnert u zich dat het Planbureau voor de leefomgeving in 2012 in zijn studie ervan uitging van “batterijkosten van 250 tot 400 euro per kilowattuur in 2050”, zodat “de gemiddelde elektrische

auto in 2050 een actieradius heeft van circa 250 kilometer. De meerkosten van een elektrische auto ten opzichte van een benzine- of dieselauto bedragen daarmee ongeveer 15.000 tot 20.000 euro” (pagina 51 in Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving, Planbureau voor de leefomgeving, 2012)?

 

25. Erkent u dat de vooruitgang die volgens het planbureau tussen 2012 en 2050 (38 jaar) zou plaatsvinden al in 6 jaar (tussen 2012 en 2018) heeft plaatsgevonden?

 

26. Is het u bekend dat de prijs van batterijen tussen 2000 en 2018 met zeker 80% gedaald is van ongeveer $1000/KwH naar onder de $200/KwH?

 

29. Is het u bekend dat Bloomberg in het gezaghebbende rapport ‘New energy outlook 2018” verwacht dat de prijs daalt naar $70/KwH in 2030? (https://about.bnef.com/new-energy-outlook/#toc-download[4])

 

30. Is het u bekend dat Lei Zhang, founder and CEO of Envision Energy, verwacht dat de prijs daalt naar $100/KwH in 2020 en $50/KwH in 2025.

(https://cleantechnica.com/2018/12/07/envision-energy-says-ev-battery-cell-costs-will-fall-below-50-kwh-by-2025/

[5])

 

31. Is het u bekend dat er schattingen zijn dat Tesla nu al batterijen produceert voor $111/KwH? (bron UBS rapport in Financial Times: https://www.ft.com/content/d403516c-eca7-11e8-8180-9cf212677a57[6])

 

32. Klopt het dat het Planbureau in de leefomgeving in de 2018 update van de kosten energie-en klimaattransitie schrijft: “De batterijkosten zijn verondersteld te dalen van 180 $/kWh in 2020 naar 150 $/kWh in 2030.”?  (Bron: Kosten Energie- en Klimaattransitie in 2030 - Update 2018, Notitie, PBL, 28 maart 2018)

 

33. Bent u ervan op de hoogte dat het door de rijksoverheid gebruikte CARbonTax-model 3.0 in 2015 uitging van “De gemiddelde voorspelling voor batterijkosten in 2020 is ongeveer 400 $/kWh (bij de huidige wisselkoers is dit ongeveer 300 €/kWh).” ? 

(bron: Beleidseffecten Autobrief II, Analyse van effecten met CARbonTAX-model 3.0, Policy Research Corporation in opdracht van het

ministerie van Financien en TNO)

 

34. Erkent u dat de batterijkosten nu al een factor 2-3 lager liggen dan planbureau in 2012 voorspelde dat ze in 2050 zouden zijn?

 

35. Kunt u aangeven wat de aannames van de batterijprijzen zijn in het CARbonTAX model zijn dat gebruikt is voor de doorrekening van autobrief 2? Hoe hoog zou de prijs per KwH zijn in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 in het centrale scenario?

 

36. Kunt u aangeven wat de aannames van de batterijprijzen zijn in het CARbonTAX model, dat in 2018 op de ministeries is gebruikt? Hoe hoog is de prijs per KwH in elk van de jaren 2018 tot en met 2030 in het centrale scenario?

 

36. Kunt u aangeven hoe duur een batterij van 100 KwH is voor een auto in 2020

a. indien het planbureau (2015) gelijk zou hebben en de batterijkosten $400/kwH zouden zijn?

b. indien het planbureau (2018) gelijk heeft en de batterijkosten $180/kwH zijn?

c. Indien batterijkosten $100/kwH zijn?

 

37. Kunt u aangeven hoe duur een batterij van 100 KwH is voor een auto in 2030

a. indien het planbureau (2018) gelijk heeft en de batterijkosten $150/kwH zijn?

b. Indien Bloomberg gelijk heeft en het $70/kwH is?     
c. Indien dhr. Zang gelijk krijgt en die onder de $50/kwH daalt?

 

38 .Acht u de input van de modellen van batterijprijzen voor CARbonTax in 2015 en 2018 realistisch of niet? Zo nee, tot hoeveel oversubsidiering gaat dit de komende jaren (2019-2020 en de periode daarna) leiden en wat gaat u doen om een realistische schatting in de modellen mee te nemen?

 

39. Bent u bereid deze vragen een voor een, zorgvuldig en voor 14 januari 12.00 uur te beantwoorden?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.