07 juli 2016

Na 2 jaar heeft het OM behoefte aan de MH17 radar gegevens uit Rusland

Vandaag bericht NRC Handelsblad dat het Nederlandse OM Rusland gevraagd heeft om de primaire radargegevens van MH17 te geven. 
Vanuit de Kamer is er twee jaar op aangedrongen die radargegevens in Rusland op te vragen. Immers het Russische ministerie van defensie heeft ze op 21 juli 2014 publiekelijk gepresenteerd (https://www.youtube.com/watch?v=4bNPInuSqfs)

Minister Van der Steur heeft steeds, tot grote verbazing van de hele Kamer en dan met name CDA, D66 en Bontes beweerd dat ze niet nodig zijn. Dat blijkt nu dus anders te liggen.


Daarom stellen we vandaag deze Kamervragen aan ministers Rutte en Van der Steur. 

Vragen van de leden Omtzigt en Sjoerdsma aan de Minister President en de Minister van Veiligheid en Justitie 

1.      Heeft u kennis genomen van het feit dat het OM aan Rusland gevraagd heeft om de (ruwe) primaire radar-gegevens die betrekking hebben op de MH17 vrij te geven?  (http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/07/07/om-doet-beroep-op-rusland-geef-radarbeeld-mh17-vr-3136539)?

2.      Herinnert u zich dat u in het debat over de radargegevens gesteld heeft: “Het onderwerp van de radargegevens is ook met enige regelmaat aan de orde geweest in de gesprekken die ik met het Openbaar Ministerie heb. Telkens heeft het Openbaar Ministerie mij bevestigd dat er geen behoefte bestaat aan meer of andere gegevens en dat men voldoende gegevens heeft voor het strafrechtelijk onderzoek” (handelingen 2015/2016, nr. 51)

3.      Heeft het OM (en/of politie en JIT) aan de Nederlandse regering verzocht om ondersteuning bij het opvragen van de ruwe primaire radargegevens in Rusland? Zo ja, kunt u daarover nadere informatie verschaffen en wel over elk moment die ondersteuning wel en niet gevraagd is en wat er met die vragen gedaan is?

4.      Bent u bereid om een geschillenprocedure bij ICAO op te starten tegen Rusland, aangezien Rusland de ruwe primaire radargegevens niet verschaft heeft aan de OVV, zij daartoe volgens de OVV en ICAO wel verplicht was en de primaire radargegevens wel nodig blijken te zijn voor het OM onderzoek?

5.      Heeft u het niet persoonlijk en niet inhoudelijk beantwoorden van de brief van de nabestaanden aan president Poetin, die ook over het niet verschaffen van ruwe primaire radargegevens ging, onder de aandacht gebracht van president Poetin en zal hij die brief, die bijna 6 maanden oud is, alsnog beantwoorden? (aanhangsel bij de handelingen 2015/2016, 2771)

6.      Heeft u op 9 juli 2016 aan president Poroshenko gevraagd de brief die de nabestaanden aan hem gestuurd hebben in januari 2016 te beantwoorden? Heeft hij beloofd om eindelijk het fatsoen op te brengen om de nabestaanden van MH17 slachtoffers een inhoudelijk antwoord te sturen? (belofte gedaan in plenaire vergadering op 5 juli 2016 door de minister-president bij het debat over de Europese Top)

7.      Hoe beoordeelt u het feit dat er twee jaar na de aanslag op de MH17 boven een oorlogsgebied, dat zeer goed in de gaten gehouden werd door Rusland, Oekraïne, de NAVO en de VS, er nog steeds gevraagd moet worden naar ruwe primaire radarbeelden?

8.      Bent u van mening dat Rusland VN veiligheidsraadsresolutie 2166 nakomt en dan vooral op punt 9 (The Security Council, Calls on all States and actors in the region to cooperate fully in relation to the international investigation of the incident, including with respect to)?
Bent u van mening dat Oekraïne VN veiligheidsraadsresolutie 2166 nakomt en dan vooral op punt 9 (The Security Council, Calls on all States and actors in the region to cooperate fully in relation to the international investigation of the incident, including with respect to)?

9.      Heeft de Secrataris-Generaal van de VN ooit aan de VN Veiligheidsraad teruggekoppeld zoals vastgesteld in punt 9 van VN Veiligheidsraadsresolutie 2166 (The Security Council requests the Secretary-General to identify possible options for United Nations support to the investigation and to report to the Security Council on relevant developments). Zo ja, kunt u dat met de Kamer delen? Zo nee, kunt u ervoor zorgdragen dat hij dit alsnog doet?

10.  Kunt u deze vragen een voor een en binnen twee weken beantwoorden?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.