31 januari 2015

Rusland escaleert conflict in Oekraine en verlaat zelf Raad van Europa

Rusland verliet deze zelf de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. De sancties bleven in tact (werden niet verscherpt of verzwakt), terwijl het meende dat de sancties (ontnemen stemrechten in Straatsburg) hadden moeten worden verzwakt

 

In maart 2014 annexeerde Rusland de Krim. de Krim was een onderdeel van OekraĆÆne en wordt internationaal nog altijd als zodanig erkend.

 

In April besloot de parlementaire assemblee van de Raad van Europa dat dit niet zonder gevolgen kon blijven. Immers, conflicten worden met praten beslecht en dit was een duidelijke overtreding van het EVRM en een aantal andere verdragen. 

De Parlementaire Assemblee nam toen een duidelijke eindtekst

 

Voor deze eindtekst stemden alle aanwezige Nederlandse parlementariƫrs, inclusief Tuur Elzinga en Tiny Kox (beiden SP). Zij stemden niet voor alle aangenomen amendementen voor wel voor het resultaat

 

Let vooral op de passage 14 en 15: Rusland is stemrechten kwijt voor de rest van 2014, maar mag lid blijven. Indien Rusland niet meewerkt aan de-escalatie en de annexatie van van de Krim niet terugdraait, dan zou daaruit kunnen volgen dat de Russische delegatie uit de Raad van Europa gegooid zou worden in januari 2015.

 

Sinds april 2014 is er veel gebeurd, met name in Oost Oekraine. Rusland hield zich in ieder geval niet aan zijn afspraken en de-escaleerde niet zo bleek uit het zeer scherpe rapport van Stefan Schennach dat voorlag: Rusland houdt zich niet aan afspraken en verdragen, escaleert, levert wapens en ga nog maar even door. En de Krim is natuurlijk nog steeds helemaal Russisch.


Een aanbeveling van Schennach was: geef Rusland stemrecht terug en als ze zich niet beter gaan gedragen, kijken we of we het in juni opnieuw afnemen. De Russische pers verheugde zich al over zoveel apeasement.

 

Tijdens het debat lagen grofweg drie opties voor: Rusland eruit gooien en dat vond een grote meerderheid zeer onverstandig. Optie 2: volg Schnennach en beloon Rusland voor slecht gedrag. Zelf legde ik een derde optie op tafel: neem het stemrecht en een paar vertegenwoordigende rechten van Rusland af, net als in 2014, maar ze kunnen het in april terugkrijgen als ze zich dan wel aan de afspraken houden. Dat voorstel werd met een redelijk grote meerderheid aangenomen.

 

Voor de Russen was het aanleiding om opnieuw weg te lopen. Ze zijn uitdrukkelijk juist niet weggestuurd. De SP-fractie stemde tegen omdat ze wilde onderhandelen met Rusland met stemrechten. Dat leek me nu net niet consequent. Ik ben ook wel wat verrast over de grote woorden over het compromis dat een grote meerderheid in Europa steunde. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.