18 augustus 2016

Wie betaalde de referendumcampagne en waarom? Vragen over de Sorosleaks

De Nederlandse wetgeving heeft sinds kort vrij duidelijke grenzen. Bij een gift van 4.500 euro moet een politieke partij de naam van de gulle gever (particulier of bedrijf) bekend maken.

Bij het referendum komt er uit de Soros leaks een duidelijk ander beeld naar voren: een partij heeft honderdduizenden euro’s besteed aan de campagne en is daar maar gedeeltelijk open over geweest (de gift aan voornl is meegedeeld)

 

Het CDA wil graag weten hoe groot de invloed van grote geldschieters op de campagne geweest is. 

nu is er een evaluatie van de campagne gaande: het kabinet zou die voor eind september naar de kamer sturen.

Het lijkt ons dat een evaluatie niet compleet kan zijn zonder ook te kijken wie invloed heeft willen uitoefenen.

Verder wil de CDA fractie graag weten hoe en welke contacten er precies geweest zijn tussen de regering, de ambtenaren en de organisatie van Soros, die hier campagne voerde

Vragen van de leden Omtzigt en Amhaouch (beiden CDA) aan de minister van Algemene Zaken, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken

1.     Heeft u kennis genomen van de Soros-leaks en de leaks op Berkut die onder andere gaan over de financiering van de referendum campagne in Nederland? (http://www.cyber-berkut.org/en/ en soros.dcleaks.com )

2.     Klopt het dat de donor (bedrijf of privé-persoon) van elke gift aan een politieke partij die hoger is dan €4.500 openbaar gemaakt dient de worden volgens de Nederlandse wet? Klopt het dat deze openbaarheid is ingevoerd ivm openbaarheid over mogelijke belangenverstrengeling (Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel financiering politieke partijen, 32752, nr. 3)

3.     Welke regels zijn er voor openbaarmaking van giften of het voeren van campagne tijdens een referendum in Nederland?

4.     Heeft u enig inzicht in of er partijen (Nederlands of buitenlands) die meer dan €4.500 uitgegeven hebben aan campagne activiteiten in Nederland tijdens de referendum campagne?

5.     Indien u dit inzicht heeft, kunt u dan aangeven welke organisaties en personen (ongeveer) welke bedragen hebben uitgegeven in de Nederlandse referendumcampagne en welk mogelijk doel zij dienden? 

6.     Indien u dit inzicht niet heeft, deelt u dan de mening dat het van belang is dat u dat inzicht wel verwerft voor de evaluatie van het referendum over het associatieverdag met Oekraine, waaraan de regering nu werkt? 

7.     Kunt u nagaan wie de volgende activiteiten georganiseerd en gefinancierd hebben:

a. hopnederlandhop.com, een bezoek van getalenteerde Oekraïense kinderen aan Nederland dat zeer bewust in de media gebracht is?

b. Kiescompas bv

c. www.stemvoor.nl (dat overigens op haar website wel transparant is)?

8.     Heeft een van de bewindspersonen een ontmoeting gehad met dhr. Soros tussen 1 januari 2016 en 6 april 2016? Zo ja, wie heeft dhr. Soros ontmoet, was is er besproken en is er ook gesproken over het Oekraïne en/of het referendum?

9.     Welke ambtelijke en politieke contacten zijn er geweest tussen 1 januari 2016 en 6 april 2016 met vertegenwoordigers van Open Society Foundation, Open Society European Policy Institute en gelieerde organisaties?

10.  Bent u bekend met de de volgende aanbeveling van de Raad van Ministers van de Raad van Europa: Recommendation: Rec(2003)4 on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns?

11.  Hoe is artikel 7  van die aanbeveling (Donations from foreign donors), dat luidt: “States should specifically limit, prohibit or otherwise regulate donations from foreign donors.” geïmplementeerd in Nederland?  

12.   Bent u bereid om GRECO in de Raad van Europa een advies uit te laten brengen over de buitenlandse financiering van Nederlandse politieke partijen, referenda en campagnes?

13.  Wanneer is het onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitgaven van de subsidies van de referendumcommissie afgerond en kunnen wij daarvan de resultaten zien?

14.  Kunt u deze vragen een voor een en binnen de normale termijn beantwoorden?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.