Dat de inkeerregeling voor zwartspaarders wordt afgeschaft is een goed idee, maar voor andere belastingplichtigen moet er een veilige haven blijven bestaan. Daar pleitte Pieter Omtzigt voor tijdens de bespreking van het Belastingplan in de Tweede Kamer. “We hebben jaren geleden samen met de PvdA en de CU die haven beperkt in omvang. Je moet nu binnen twee jaar je fouten herstellen en de belastinginspecteur mag je nog niet op het spoor zijn. Ik vind het wenselijk dat die verbetermogelijkheid blijft.

Omtzigt wees er ook op dat het voor belastingplichtigen goed is om te weten dat zij de garantie hebben dat het verbeteren van een fout binnen twee jaar nooit tot een boete leidt. Niet iedereen is immers gespecialiseerd in het formele belastingrecht. Dat kan bij belastingplichtigen leiden tot de angst dat de inspecteur hen een opzettelijke fout kan verwijten, of dat ze verwijtbaar slordig zijn geweest. “Ik wil niet dat een belastingplichtige daaraan hoeft te twijfelen en ik wil voorkomen dat het afschaffen van de inkeerregeling tot minder vrijwillige verbeteringen leidt. We moeten het kind niet met het badwater weggooien.”

Een ander punt dat Omtzigt aan de orde stelde was een technische maatregel die forse gevolgen kan hebben. Het gaat om de beperking van de heffingskortingen die buitenlandse belastingplichtigen gaan krijgen. Omtzigt: “Voor grensarbeiders is dit behoorlijk ingrijpend. Zij moeten eerst teveel belasting betalen, ze gaan er netto per maand behoorlijk op achteruit, en als ze aangifte doen dan krijgen ze dat bedrag weer terug. Vooral het eerste jaar kan dit tot problemen leiden, want als je nog niet eerder als kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent aangemerkt, krijg je de heffingskorting niet per voorlopige aangifte.” Dan kan het dus jaren duren voordat de heffingskorting waar je recht op hebt, wordt uitbetaald. Omtzigt wilde dan ook graag van de staatssecretaris weten of de voorgestelde wijziging wel mag op grond van de bestaande belastingverdragen met onze buurlanden Duitsland en België. In die verdragen is namelijk een non-discriminatiebepaling opgenomen. Daarin staat dat de belastingheffing voor niet-inwoners niet anders en niet hoger mag zijn dan die voor inwoners. Na inwerkingtreding van Overige Fiscale Maatregelen is de belastingheffing voor niet-inwoners zeker anders en initieel ook hoger. Bieden die genoemde verdragen misschien mogelijkheden om een uitzondering te maken voor grensarbeiders, opperde Omtzigt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.