De regering moet de regie nemen in het voorkomen van tekorten aan kritische medicijnen en medische hulpmiddelen als gevolg van de brexit. Zij moet de Kamer binnen een maand informeren hoe de beschikbaarheid van elk van de geneesmiddelen op de CBG-lijst geborgd wordt na een harde brexit. Ook moet de regering inventariseren welke hulpmiddelen mogelijk niet meer beschikbaar zijn na een harde brexit. Tot slot moet zij voorbereidingen treffen voor het verlenen van ontheffingen voor de import van deze hulpmiddelen, zodat deze ontheffingen zo nodig op de dag van de brexit verleend kunnen worden. Die oproep deed Pieter Omtzigt via een motie, tijdens het debat over de Staat van de Europese Unie.

Omtzigt: “Als gevolg van de brexit kan er in Nederland een tekort ontstaan aan een groot aantal noodzakelijke medicijnen. De regering heeft geen duidelijk beeld van de mate waarin wij afhankelijk zijn van medicijnen en hulpmiddelen uit het Verenigd Koninkrijk. Maar ze legt wel de verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van deze medicijnen en hulpmiddelen bij inkooporganisaties, leveranciers en groothandels. Het CDA wil dat de regering hier zelf meer verantwoordelijkheid in neemt.”

De Staat van de Europese Unie
De Staat van de Europese Unie is het jaarlijkse stuk waarin het kabinet vanuit een Nederlands perspectief terugkijkt op de belangrijkste ontwikkelingen in de EU van het afgelopen jaar. Ook presenteert zij daarin een visie op de EU en wordt de Europese agenda van het komende jaar uiteenzet. In het stuk komen o.a. de brexit, de hervormingen van de EMU, het migratievraagstuk en het klimaatvraagstuk aan de orde.

Europese samenwerking belangrijk
Het CDA steunt de regering in haar pleidooi voor Europese samenwerking. Een verdeeld Europa is een makkelijke prooi voor grootmachten met hervonden zelfvertrouwen. Ook non-statelijke actoren, zoals multinationals, techbedrijven en terroristen, vormen steeds vaker een bedreiging. Omtzigt: “Ook al hebben we het in Nederland goed voor elkaar, de brexit toont aan dat de gebeurtenissen in andere EU-lidstaten vergaande gevolgen kunnen hebben voor ons. Grensoverschrijdende uitdagingen moeten we samen oppakken.”

Italiaanse begroting
Wel moeten de lidstaten gedisciplineerd zijn in het nakomen van afspraken, want alleen dan kunnen we samenwerken, aldus Omtzigt. “Europa staat op een kruispunt, met de brexit, met Italië. De regering is duidelijk geweest dat Italië zich niet aan de regels houdt. Ik verwacht dat zij daar de komende weken ook op acteert.”

Italië heeft een begroting ingeleverd die gewoon niet aan de Europese regels voldoet. Ook heeft Italië net vorige week een decreet uitgevaardigd waarbij mensen vanaf 62 jaar en 38 dienstjaren met pensioen kunnen. Omtzigt: “Dat decreet gaat in zeven jaar 40 miljard kosten. Voor een land dat zich toch al niet aan de regels houdt, doemt het risico op dat het noodsteun moet aanvragen bij de Europese Centrale Bank of bij de Europese noodfondsen.” Dat zou kunnen leiden tot de situatie dat Nederland straks meebetaalt aan een uit publiek geld gefinancierd Italiaans vroegpensioen, terwijl wijzelf de AOW-leeftijd op 67 houden. Omtzigt deed dan ook een dringend beroep op de premier om te zorgen dat het in geen geval zover komt.

Premier Rutte gaf aan dat minister van Financiën Wopke Hoekstra de Italiaanse begroting uitvoerig heeft besproken tijdens de eurogroep. Hij heeft daar onder andere voor elkaar gekregen dat de Europese Commissie op verzoek van Nederland en met steun van andere lidstaten heeft toegezegd dat er ook een schriftelijke uitleg komt over haar besluit om de Italiaanse begroting goed te keuren. Het is belangrijk dat dat gelukt is, aldus Rutte, en het kabinet wacht die uitleg nu af.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.