25 april 2020

'Provincie moet gemeenten helpen die jonge vluchtelingen Lesbos willen opvangen'

CDA Overijssel wil dat de provincie gemeenten bijstaat met raad en daad als zij besluiten om alleenstaande kinderen uit het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos op te vangen. Onder meer Zwolle en Hof van Twente hebben aangegeven dat zij een aantal van deze kinderen willen helpen en eventueel ook willen opvangen, mocht de regering ze naar Nederland willen halen.

‘De situatie van deze kinderen is zeer kwetsbaar, helemaal als daar ook het coronavirus breed verspreid wordt’, zegt Jeroen Piksen namens de CDA-fractie in Provinciale Staten.

Hij vindt dat gemeenten het opvangen van deze alleenstaande minderjarige vluchtelingen niet moet worden opgedrongen. ‘Maar als ze er wel voor kiezen, dan is het goed dat de provincie ze daarbij helpt. Zoals dat ook ten tijde van de vorige vluchtelingencrisis in 2016/’17 is gebeurd.’

CDA Overijssel heeft inmiddels Gedeputeerde Staten gevraagd of zij bereid zijn om gemeenten die tot opvang besluiten daarbij willen helpen. Ook wordt nagevraagd of de provincie een wettelijke taak heeft als minderjarige vluchtelingen in Overijssel worden geplaatst.

Het CDA heeft de volgende vragen:

  • Heeft de provincie een wettelijke taak in geval genoemde kinderen in Overijssel worden geplaatst? Zo ja, welke?
  • Is de provincie bereid Overijsselse gemeenten waar eventueel kinderen geplaatst worden met raad en daad bij te staan?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.