09 december 2015

Bereikbaarheid Overijssel lijkt bijzaak randstad kabinet

De economie trekt weer aan. Dat is goed nieuws. Maar dat heeft ook zijn keerzijde. De files nemen weer toe. Volgens berekeningen van de ANWB was de filedruk in Oost-Nederland in november 68% hoger dan in november 2014. Dat merken we zelf ook Dagelijks staan er files op de A1.
De A1 is een knelpunt voor het vrachtverkeer in Oost-Nederland en is daardoor een bedreiging voor onze regionale economie. De totale schade voor het vrachtverkeer als gevolg van van files op de A1 tussen Azelo en Apeldoorn bedroeg in 2014 2,7 miljoen euro. Daarmee is de A1 het grootste knelpunt in Noord en Oost-Nederland.

Bereikbaarheid bedrijven Oost Nederland
Het tegengaan van de files op de A1 is belangrijk voor de bereikbaarheid van de bedrijven in Twente en Deventer, maar ook voor de vele werknemers, die dagelijks via deze weg naar hun werk reizen. Tegen die achtergrond zijn wij verheugd dat het college heeft besloten ruim 100 miljoen beschikbaar te stellen om de A1 te verbreden en de aanleg te versnellen. Wij stemmen dus ook van harte in met deze begrotingswijziging. Anderzijds willen wij het Randstadkabinet (van VVD en PvdA) wijzen op hun verantwoordelijkheid om ook zelf te investeren in de knelpunten op de Rijkswegen in Oost-Nederland.

Rijk betaald niet mee aan Overijsselse Rijkswegen
Er zijn nog steeds doorstromingsknelpunten op de Rijkswegen in Overijssel, zoals de A35 tussen Nijverdal en Wijthmen en de N50 tussen Kampen en Zwolle. Het kan niet de bedoeling zijn dat we hier in Overijssel het als provincie met ons eigen geld moeten oplossen en dat elders in het land het Rijk het betaalt. Na de realisatie van de tunnel in de A2 in Maastricht en de Nieuwe N18 tussen Doetinchem en Enschede is de N35 tussen Zwolle en Almelo nog zo ongeveer de enige Rijksweg in Nederland met gelijkvloerse kruisingen, stoplichten, een spoorwegovergang, een passage door een bebouwde kom en landbouwverkeer op de rijbaan. Het wordt tijd dat de Minister haar verantwoordelijkheid neemt, ook voor Overijssel. Het CDA zal haar daar op wijzen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.