17 september 2019

BLOG: Je mag zijn wie je bent!

Verzetsheldin Hebe Kohlbrugge zei in het televisieprogramma “De Kist” iets wat me altijd is bijgebleven. Ze zei: “als we de naaste zien en voor hem of haar open staan dan wordt de wereld anders. Als ik voor de één én voor de ander begrip kan tonen en met beide kan praten en ze ook over en weer kan zeggen wat ik vind- niet dat ik gelijk heb - maar ik kan het eerlijk zeggen, dan ontstaat er communicatie. Dan kun je iets. Als ik die naaste niet zie, gaat de wereld dicht”.

Echt kijken
Meer echt kijken naar wie je naaste is, open staan voor zijn of haar overtuigingen en die accepteren, is volgens mi de oplossing voor emancipatie van mensen die behoren tot de LHBTI-gemeenschap. Een deel van de LHBTI’ers voelt zich niet geaccepteerd. Dat vind ik pijnlijk, want je geaardheid is niet iets dat je kiest, het is iets dat ten diepste bij je hoort. Nog steeds is er een grote groep mensen die in hun opvoeding meekrijgen dat homoseksualiteit iets is wat niet mag. Homo’s zijn in hun overtuiging zwak, vrouwelijk en wordt door sommigen zelfs gezien als een ziekte of als een zonde. Deze vooroordelen zitten, doordat ze van huis uit zijn aangeleerd, diep. Dat ben je niet zomaar kwijt. Dat kost tijd en aandacht. Daar moeten we, ook als politiek, niet aan voorbij gaan.

Niet veilig
Er zijn te veel voorbeelden van situaties waarin de familierelatie ernstig is verstoord of waarin LHBTI’ers worden gepest op het werk. Ook bedreigingen vanwege seksuele voorkeur komen vandaag de dag nog steeds voor. Uit recent onderzoek blijkt dat homoseksuele jongeren zich in Overijssel niet veilig voelen in hun eigen woonomgeving. Ik vind dat een verdrietige constatering en het laat precies zien waarom evenementen als Zwolle Pride nog steeds keihard nodig zijn.

Allemaal mensen
Het moet ook anders kunnen! Met een evenement alleen, los je het probleem van onverdraagzaamheid naar elkaar niet op. Want ook allochtonen of mensen met een handicap ervaren met grote regelmaat afkeuring en onbegrip. Laten we meer met elkaar in gesprek gaan. Stel je vragen aan mensen die die anders geaard zijn. Je komt er erachter dat het helemaal niet zo erg is om anders te zijn. En zo anders zijn ze niet, we zijn allemaal mensen. Wees bereid vooroordelen los te laten, oude overtuigingen in twijfel te trekken. Klopt wat je geleerd hebt wel echt?

Ik leef dus ik ben
Ik ben erg echt van overtuigd: Als mensen met elkaar in gesprek gaan en open staan voor anderen komt het goed! Contact maken, daar gaat het om. Echt contact en niet van twee kanten wijzen en oordelen, maar luisteren en begrip tonen. Laten we gewoon normaal doen en steeds een beetje meer onszelf durven zijn en ook de ander zichzelf laten zijn. Ik leef dus ik ben, want ik denk, voel en twijfel. Uiteindelijk is de wereld een plek voor ons allemaal waar je mag zijn wie je bent!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.