Carbid schieten
23 januari 2020

Carbidschieten moet blijven

Het traditionele carbidschieten op Oudejaarsdag heeft in Overijssel een breed draagvlak. Het stimuleert gemeenschapszin, biedt plezier en is een relatief veilige activiteit. Hoewel het carbidschieten niet onder de vuurwerkwetgeving valt maar per gemeente geregeld wordt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de provincie er niet direct over gaat, is het toch goed hierover te spreken, want in de discussie over een eventueel vuurwerkverbod kan ook het carbidschieten ter sprake komen.

In een mede door het CDA ingediende motie hebben ook Provinciale Staten hun waardering uitgesproken voor de traditie van het carbidschieten. Die opvatting zal onder de aandacht worden gebracht van de Overijsselse gemeenteraden en de Tweede Kamer. Zij beslissen over het voorbestaan en de vorm van deze traditie.

Voor het CDA is het belangrijk dat de traditie ook geborgd en gestimuleerd wordt. De stichting Carbidschieten Drenthe heeft carbidschieten met succes voorgedragen als Nederlands Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze stichting stimuleert veilig carbidschieten, geeft cursussen en voorlichting’, legt Statenlid Jeroen Piksen uit. Het CDA wil dat de provincie Overijssel de oprichting van een dergelijke stichting faciliteert als vanuit de samenleving hiertoe initiatief wordt genomen. Wie meldt zich?’

Bijgaande foto: iStock.com/Marieke de Boer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.