03 juli 2019

CDA Afdelingen in gesprek over Lelystad Airport

De CDA-fracties vinden het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven over Lelystad Airport. Daarom gingen diverse afdelingen uit Gelderland en Overijssel in gesprek met Tweede Kamer woordvoerder luchtvaart Mustafa Amahouch over de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport.

In gesprek blijven
Woordvoerder van CDA Overijssel Bouwien Rutten: “Het vertrouwen in het Ministerie is wankel gezien de voorgeschiedenis in dit dossier. We vinden het belangrijk dat we de lijnen met de Tweede Kamerfractie van het CDA kort houden en in gesprek blijven om de belangen van Gelderland en Overijssel duidelijk over te brengen bij de landelijke fractie. Het standpunt van Overijssel en Gelderland blijft dat de herindeling ruimte moet geven om hoger te vliegen. Pas dan kan er gevlogen worden vanaf Lelystad Airport!”

Resultaat
De aanwezigen vanuit beide provincies zien dat de zorgen die zij tot heden hebben geuit zeker al tot enkele resultaten hebben geleid. De herindeling is door de minister naar voren gehaald naar 2021-2022 in plaats van 2023. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de CDA- motie eind 2018 over de herindeling. Er is ondertussen ook een gevalideerd MER-rapport. Rutten: “Recent is er een MKBA rapport uitgegeven, in opdracht van SATL. Mustafa Amaouch heeft ons verzekerd de conclusies van deze rapportage te lezen. Het is goed dat ook de resultaten uit dit rapport door de Tweede Kamer in de besluitvorming wordt betrokken”

Opnieuw uitstel
Het blijft nog even spannend wat Brussel gaat melden over het voorstel van de minister. Dit wordt in september verwacht. Deze week werd bekend dat het oordeel Raad van Staten over het PAS ervoor zorgt dat de opening van het Lelystad met nog een jaar is uitgesteld. Mustafa Amaouch zei hierover: “Het is een wijs besluit van de minister om duidelijkheid te geven naar bewoners, ondernemers en de luchtvaartsector. Stap voor stap moet alle informatie op tafel, dan pas praten over opening van Lelystad Airport” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.