23 augustus 2019

CDA: “Beter inregelen cv-ketels kan mogelijk flink energie besparen”

De Statenfractie van CDA Overijssel heeft vragen gesteld over het besparen van energie door het beter inregelen van cv-ketels. Uit een artikel in de Volkskrant blijkt dat op deze manier veel energie bespaard kan worden. De fractie wil weten waar de kansen liggen en hoe de provincie dit samen met de markt kan oppakken. “Met een relatief simpele ingreep kunnen praktisch alle Overijsselse huishoudens iets doen om energie te besparen. Ik wil graag weten hoe we deze besparingsmaatregel aantrekkelijk kunnen maken voor de Overijsselse inwoners”, legt woordvoerder Milieu en Energie Bouwien Rutten uit. De CDA-fractie had recentelijk een gesprek met regiodirecteur van VNO-NCW, Laurens de Lange, over energiebesparing. Ook hij geeft aan dat dit een unieke kans is om energiebesparing grootschalig te stimuleren en aantrekkelijker te maken voor inwoners, simpelweg door overheid en bedrijfsleven samen te laten werken.

Besparen levert geld op
Bouwien Rutten: “Besparen van energie is de eerste stap in het verminderen van CO2 uitstoot. Een besparingsmaatregel als het beter inregelen van de cv-installatie levert inwoners op lange termijn geld op. Als de provincie hierin een bijdrage kan doen uit het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) dan moeten we dat gelijk doen!”

De schriftelijke vragen:

 

 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden: Afgelopen zaterdag stond er in de Volkskrant een rapportage over het verduurzamen van je huis en waarom dit zo lastig is. Zie www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-het-zo-lastig-is-je-huis-te-verduurzamen~b8c5a1af/ In dit artikel wordt ook geschreven over de mogelijkheid van het waterzijdig inregelen – het zo afstellen van in- en uitgaande watertemperatuur van de cv dat de ketel optimaal werkt. Dit inregelen blijkt een flinke besparing van energie op te leveren. Vlak voor het zomerreces heeft de CDA fractie gesproken met Dhr. De Lange, Provinciaal Voorzitter VNO-NCW en directeur Unica, ook hij wees nadrukkelijk op deze besparingsmogelijkheid en de kansen voor zowel provincie als installatiemarkt om het waterzijdig inregelen breed aan te bieden aan eigenaren van cv-ketels.

De CDA fractie heeft de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Wat doet provincie Overijssel om verduurzamen van bestaande woningen te vereenvoudigen?
  2. Is het college bekend met deze besparingsmaatregel welke wordt beschreven in het artikel, namelijk het waterzijdig inregelen van cv systemen? Besparen van energiegebruik is de 1ste stap in het reduceren van CO2-uitstoot met direct economisch voordeel.
  3. Is GS het eens met de CDA statenfractie dat het waterzijdig inregelen, zoals omschreven in het artikel, een relatief eenvoudige maatregel is om het besparen van energie mogelijk te maken?
  4. Is het college bereid te onderzoeken waar kansen liggen om inwoners op voldoende grote schaal te stimuleren gebruik te laten maken van deze besparingsmaatregel?
  5. Is het college bereid in gesprek te gaan met partijen om te beluisteren of de provincie kan samenwerken (publiek-privaat) om richting haar inwoners het waterzijdig inregelen -indien aantrekkelijk- ook uitvoerbaar te maken?
  6. Zo ja, wil het college de Staten informeren over de voortgang. Zo nee, waarom niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.