06 februari 2019

CDA: Bloemcorso’s horen op lijst werelderfgoed

Het CDA wil dat Overijssel zich sterk maakt voor erkenning bloemencorso’s als UNESCO-werelderfgoed. De corso’s van Sint Jansklooster en Vollenhove staan al op de nationale lijst (“nationale inventaris”) van immaterieel erfgoed. Alle corso’s In Nederland hebben zich verenigd in Corsokoepel, die strijdt voor erkenning als werelderfgoed. Lijsttrekker van het CDA Eddy van Hijum wil samenwerking zoeken met provincies Gelderland en Brabant om de corso’s te ondersteunen bij deze strijd.

(Bloem)Rijke traditie
De bloemencorso’s zijn een bijzondere traditie in onze provincie. Veel vrijwilligers werken maanden werken aan praalwagens en verwerken miljoenen dahlia’s in prachtige wagens. Jaarlijkse mogen de verschillende corso’s rekenenen op tienduizenden toeschouwers. De provincie Overijssel heeft in 2018 het jeugdcorso van Sint Jansklooster ondersteund met een subsidie om nieuwe onderstellen aan te schaffen voor kleine corsowagens, om de corso traditie te kunnen overbrengen op de jeugd. “Met de erkenning door Unesco wordt de doorgeven van de tradities aan de komende generaties veiliggesteld, aldus Van Hijum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.