07 mei 2019

CDA: brede middencoalitie past bij opgaven Overijssel

Informateur Bart Krol heeft in de provincie Overijssel geadviseerd om een coalitie te vormen van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP. Krol verwacht dat de samenwerking tussen deze vijf partijen een stabiele en slagvaardige coalitie zal opleveren. Het is bovendien een coalitie die gekenmerkt wordt door een breed midden, waarin beide zijden van het politieke spectrum vertegenwoordigd zijn. “Een goede basis om een uitgestoken hand te bieden naar beide ‘flanken’ die tijdens de verkiezingen gewonnen hebben”, schrijft Krol in zijn advies.

Verbinden
Het CDA schaart zich achter het advies van de informateur. “De grote opgaven waar Overijssel voor staat vraagt om een stevig provinciebestuur. Denk aan de energietransitie, de woningmarkt, plattelandsontwikkeling en bereikbaarheid”, stelt CDA-fractievoorzitter Eddy van Hijum. “Het CDA wil vanuit het verbindende politieke midden met andere partijen samenwerken aan deze opgaven. Inhoudelijk vinden we bij VVD, ChristenUnie, SGP en PvdA sterke aanknopingspunten voor een coalitieakkoord. Dan gaat het om zaken als MKB, landbouw en infrastructuur, maar ook om duurzaamheid, sociale kwaliteit en streekcultuur.”

Draagvlak
Ook met Forum voor Democratie en GroenLinks zijn serieuze en constructieve gesprekken gevoerd. Pogingen om Forum voor Democratie in een brede coalitie te betrekken strandden, omdat er bij andere partijen onvoldoende draagvlak bestaat om deze variant aan een meerderheid te helpen. Het CDA spreekt waardering uit voor de constructieve houding van Forum voor Democratie en zal - evenals met andere partijen - inhoudelijk de samenwerking blijven zoeken in de komende Statenperiode. 


Formatie
Het CDA heeft Bart Krol gevraagd om ook de formatie te begeleiden. “We willen voortvarend aan de slag met het uitwerken van een coalitieakkoord en het formeren van een nieuw college”, stelt Van Hijum. “De zoektocht naar een stabiele coalitie is een ingewikkelde en langdurige puzzel gebleken. Het is hoog tijd dat Overijssel op korte termijn een nieuw provinciebestuur krijgt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.