19 juni 2018

CDA, CU en GroenLinks “Hoe gaat Vermillion communicatie met inwoners aanpakken?”

Ruim een maand geleden stond de wijze van communiceren over de gaswinning in Eesveen door Vermilion en het gebrek aan een goed communicatieplan op de agenda in de openbare commissie Energie & Milieu. CDA, GroenLinks en ChristenUnie willen weten of er, zoals werd toegezegd, al concrete acties zijn uitgevoerd en stellen daarom vragen aan gedeputeerde Traag tijdens de Provinciale Statenvergadering op 20 juni.

Communicatieplan en trillingsmeters
“Het beantwoorden van de vele vragen die leven bij inwoners is een korte slag die Vermilion direct al kan maken. We zijn erg benieuwd of hier al uitvoering aan gegeven is. Ook willen we graag weten waar en wanneer de meetstations zijn of worden geïnstalleerd, zoals in mei werd toegezegd door Vermilion.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.