29 november 2019

CDA: Cultuur in Overijssel voor en door inwoners

Deze week stond in de Provincie Overijssel de eerste aanzet voor cultuurbeleid op de agenda. Bij het opstellen van dit beleid, gaat de provincie graag in gesprek met betrokkenen zodat het aanbod en de acties zo goed mogelijk op de samenleving aansluiten. Wim Duitman: "De afgelopen periode is een goede aanzet gemaakt voor het cultuurbeleid en hebben veel mensen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan. Wat ons wel is opgevallen is dat er vooral professionals hebben meegedacht. Als CDA vinden we het belangrijk om juist ook de mensen te betrekken waarvoor we het beleid maken, onze inwoners."

Lokaal en regionaal
Het was goed om te zien dat er in deze eerste aanzet veel aandacht was voor cultuur die speelt op regionaal en lokaal niveau. In de commissie is gesproken over de aanpak van laaggeletterdheid waar ook de bibliotheken een belangrijke rol vervullen. Wim Duitman heeft gevraagd naar de mogelijkheden van een publiekstrekker in de Hanzesteden, zoals de IJsselkogge uit Kampen. Ook vindt het CDA dat er aandacht moet blijven voor de succesvolle theaterproducties uit de regio, omdat deze vooral in de gemeenschappen zorgen voor saamhorigheid en verbinding. Duitman tot slot: "Het is goed om in te zoomen op deze lokale thema‚Äôs omdat die ons allen raken een groot deel van onze identiteit bepalen". 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.