14 februari 2019

CDA en VVD geven opdracht voor regeling opruimen drugsafval

Het aantal drugsdumpingen neemt de laatste tijd steeds verder toe. De Rijksregeling die grondeigenaren schadeloos stelt voor het opruimen van drugsafval is verlopen. In andere provincies bestaan tijdelijke regelingen die financieel bijdragen aan het opruimen van drugsafval. Daarom hebben CDA en VVD gezamenlijk de opdracht geformuleerd voor de provincie om ook met een tijdelijke eigen regeling te komen die grondeigenaren financieel helpt als er drugsafval op hun terrein moet worden opgeruimd.

Hoge kosten
“Wij zijn van mening dat het probleem beter aangepakt moet worden. De provincie heeft daarin wat ons betreft een belangrijke rol. Zij moet daarom zorgen dat er op korte termijn een provinciale regeling komt die grondeigenaren ondersteunt als er op hun percelen drugsafval wordt aangetroffen. Zij mogen niet de dupe worden van de hoge kosten die het opruimen van dit chemische afval met zich mee brengt. Daarnaast moet de lobby voor een nieuwe Rijksregeling worden voortgezet”, aldus fractievoorzitters Martin Reesink (CDA) en Regien Courtz (VVD).). 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.