21 april 2020

CDA, Forum, 50Plus, VVD en SGP willen provinciale taskforce zonnepanelen

Er moet een taskforce van experts komen die helpt bij het uit de weg ruimen van problemen die het plaatsen van zonnepanelen op daken in de weg staan. De fracties van Forum voor Democratie, 50Plus, VVD, SGP en CDA dienen morgen tijdens een vergadering van Provinciale Staten een motie van deze strekking in.

Er zijn in Overijssel volop daken die al geschikt zijn of die geschikt te maken zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Bedrijven en semioverheden staan er voor open om ook daadwerkelijk zonnepanelen te plaatsen, maar ze ondervinden daarbij de nodige problemen. Soms doet een verzekeringsmaatschappij moeilijk vanwege mogelijk brandgevaar, zijn er bouwkundige bezwaren, hebben ze onvoldoende kennis van de noodzakelijke wet- en regelgeving of geen tijd om die kennis op te doen. Ook zijn er inmiddels de nodige bedrijven die door de maatregelen rond het coronavirus een moeilijke tijd tegemoet zien of daar mogelijk al in zijn beland.

De Statenfracties van Forum voor Democratie, 50Plus, VVD, SGP en CDA maken zich zorgen dat in toenemende mate projecten worden opgezet om zonneweides en zonneparken aan te leggen, terwijl de mogelijkheden om zonnepanelen om bedrijfsdaken te plaatsen onvoldoende worden benut.

Overijssel behoort tot de groenste en mooiste provincies van Nederland en de drie fracties vinden dat ons landschap beschermd dient te worden tegen industrialisatie als gevolg van de aanleg van zonneweides en zonneparken. Gedeputeerde Staten komen op korte termijn met de ‘zonneladder’, waarin de voorkeursvolgorde wordt aangegeven voor het opwekken van zonne-energie. Zonnepanelen op (bedrijfs-)daken zal hierbij hoog scoren. De taskforce van de provincie moet helpen om deze ambitie waar te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.