14 maart 2018

CDA-fracties: “Schadefonds voor bodemverontreinigingen noodzakelijk”

CDA-fracties van de gemeente Hengelo en de provincie Overijssel willen dat er een milieuschadefonds komt dat de schade dekt die is ontstaan door activiteiten in de diepe ondergrond. Op veel plekken in Overijssel is sprake van ernstige bodemverontreiniging. Dit komt voort uit activiteiten boven en/of ondergronds. De afgelopen jaren zijn onder meer historische lekkages van diesel vanuit de zoutwinning door Akzo Nobel bekend geworden. Woordvoerder Milieu en Energie Bouwien Rutten: “We moeten nu actie ondernemen. Het kan niet zo zijn dat de generaties na ons straks met vervuiling zitten opgescheept die nergens te verhalen is.”

Milieuschadefonds
De Hengelose en Overijsselse CDA-fractie hebben de handen ineengeslagen. Zij delen de mening van GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren dat er een schadefonds moet komen voor bodemverontreinigingen. Wat het CDA betreft niet alleen in Twente maar in geheel Overijssel. En liever nog landelijk. “Wij pleiten voor een Milieuschadefonds waarin risicovolle bedrijven geld storten om schade in de samenleving op te vangen. Het fonds moet dienen als vangnet wanneer schade niet op een andere manier gedekt is of verhaald kan worden. Daarnaast moet worden opgenomen welke partij er aansprakelijk is bij het ontdekken van historische lekkages die ouder zijn 60 jaar”, aldus Rutten. Fractievoorzitter Hanneke Steen van het CDA in Hengelo: "Milieuschade verhalen is één van de lastigste juridische procedures. We mogen de samenleving en de toekomstige generaties later niet opzadelen met de schade die bedrijven in het hier en nu veroorzaken.

Verantwoordelijkheid
Uit antwoorden op eerdere Kamervragen die door de CDA-fractie zijn gesteld, blijkt niet zomaar duidelijk is wie er op de lange termijn verantwoordelijk is voor de verontreinigde bodem. De eigenaar is twee keer voor een termijn van 30 jaar verantwoordelijk voor de bodem waarin hij activiteiten heeft ontplooid. Hoe het daarna is geregeld is niet geheel duidelijk. Kijkend naar een historische lekkage van Akzo Nobel uit 1987, is de tweede termijn van 30 jaar al in 2017 ingegaan. “Het is dus van groot belang te zorgen voor goede afspraken en voor een goede schadeafhandeling”, zegt fractievoorzitter van CDA Hengelo Hanneke Steen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.