21 april 2020

CDA, GroenLinks, PvdA, 50Plus, D66 en Forum voor Democratie willen voedseleducatie op scholen

Vroeger had iedereen wel een boer in de familie of in de klas. Nu wordt de afstand tussen voedselproducent en de consument steeds groter, maar ook de kennis over hoe voedsel geproduceerd wordt, kan nog veel beter. CDA, GroenLinks, PvdA, 50Plus, D66 en Forum voor Democratie vinden daarom dat de provincie Overijssel werk moet maken van voedsel- en boerderijeducatie.

Het is volgens de Statenfracties een mooie ambitie voor Overijssel als elke leerling op de basisschool minstens eenmaal een bezoek brengt aan een boerderij. Ook zou elke leerling op de middelbare school bijvoorbeeld een kook- en proefles moeten krijgen met lokale producten of debatteren over de voedselproductie.

Voedseleducatie is het leren over de herkomst van voedsel, in de breedste zin van het woord. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen weten steeds minder over hoe voedsel wordt geproduceerd. In de jaren ’60 gaf een huishouden 30 procent van het inkomen uit aan voedsel, nu is dat nog maar 10 procent. “Tegelijkertijd stelt iedereen wel steeds hogere eisen aan de productie van voedsel. Deze eisen kunnen niet alleen op het bordje van de boer worden gelegd”, aldus Karin van der Toorn van CDA Overijssel. Voedseleducatie moet helpen om de kennis van voedsel (in de breedste zin van het woord) te vergroten, maar ook om lokaal geproduceerd voedsel te waarderen.

Ook het bereiden van voedsel hoort bij voedseleducatie. Koken met pakjes en zakjes, of met verse producten van de lokale boer. Het gaat niet om wat goed of fout is, het gaat om bewust een keuze maken. Dat doen veel mensen nu niet altijd, simpelweg door gebrek aan kennis. Wij hopen met meer aandacht voor voedsel- en boerderijeducatie, dat te stimuleren.

 Er is een landelijk programma ‘Jong leren eten’ waaraan de provincie heeft meebetaald, maar dat stopt in de loop van dit jaar. GroenLinks, CDA, PvdA, 50Plus, D66 en Forum voor Democratie dienen in de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 22 april een motie in waarmee Gedeputeerde Staten wordt gevraagd om als onderdeel van het nieuwe Agro & Food programma door te gaan met voedseleducatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.