01 november 2019

CDA houdt vinger aan de pols in dossier Kanaal Almelo De Haandrik

De fractie van het CDA heeft naar aanleiding van de onrust onder aanwonenden van Kanaal Almelo de Haandrik en de brief van bewonerscollectief Stichting Kant Nog Wal mondelinge vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten tijdens de Statenvergadering van 16 oktober.  In de media en in de brief van Kant Nog Wal worden de nodige kanttekeningen geplaatst bij de rol die provincie in de afgelopen periode heeft gespeeld in dit dossier. Inmiddels heeft het CDA de antwoorden op de gestelde vragen gekregen. 


Staten geïnformeerd
Woordvoerder Ben Eshuis: Het is goed dat de provincie op korte termijn een bijeenkomst heeft gepland om de Staten bij te praten. Dit is een dossier waar we nog lang mee te maken zullen hebben. Het is ook goed dat voor de oplossing van deze problematiek alvast een bedrag van € 40,0 miljoen is geparkeerd in de Algemene Risicoreserve bij de begroting 2020. Hopelijk krijgen we tijdens deze Infosessie al iets meer duidelijkheid geven over de vraag of dit bedrag voldoende zal zijn. Gelet op het grote aantal schademeldingen dat alsmaar toeneemt vraag ik mij dat ten zeerste af"

Investeren in relatie
Uit de berichten die over deze problematiek zijn verschenen in de media en gelet op de forse kritiek op de provincie in brief van de Stichting Kant nog Wal maakt het CDA zich wel zorden over de relatie tussen de betrokkenen en de provincie. Ben Eshuis: "Wij dringen er op voorhand op aan dat alles in het werk wordt gesteld om een vertrouwensbreuk te voorkomen. En het gebrek aan vertrouwen in een goede oplossing dat bij een aantal aanwonenden leeft te herstellen. Graag worden wij als fractie tijdens de komende Infosessie geïnformeerd over de vraag hoe u hieraan gestalte gaat geven.

De vragen van het CDA
Woordvoerder Ben Eshuis: “Wij willen van GS weten of zij bereid is om  de Staten korte termijn bij te praten over de recente ontwikkelingen langs Kanaal Almelo-De Haandrik. Daarnaast heb ik gevraagd naar de reactie van het college op de brief van Kant Nog Wal. Tenslotte vind ik het ook van groot belang inzicht te krijgen in de financiële consequenties die de problemen  gaan hebben voor de provincie. Ik heb gevraagd hoeveel geld er wordt gereserveerd om de schade te dekken en of de provincie denkt dat dit voldoende is om alle schade te dekken”. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.