28 januari 2019

CDA: ‘’NAM moet zo snel mogelijk chemisch afvalwater zuiveren’’

De Overijsselse CDA-Statenfractie en de raadsfractie van de gemeente Dinkelland vinden dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zo spoedig mogelijk het schadelijke afvalwater moet gaan zuiveren. Afgelopen week werd bekend dat de NAM gaat onderzoeken of er een zuiveringstechniek is, die voorkomt dat nog langer vervuild afvalwater in de Twentse bodem geïnjecteerd moet worden.

In december zei de NAM dat het zuiveren te duur en onrealistisch is. ‘’Gespecialiseerde bedrijven zeggen dat het zuiveren mogelijk is tegen lagere kosten dan de NAM beweert. Nu, ruim een maand later, wil de NAM toch onderzoeken of zuiveren mogelijk is. “Met een onderzoek zien we nog steeds geen daden, maar alleen woorden’’ zegt Bouwien Rutten, die zich al ruim 5 jaar inzet tegen de afvalwaterinjecties, waarvan 4 jaar als CDA-statenlid vanuit de provincie Overijssel. ‘’Het wordt tijd dat de NAM nu eindelijk de handschoen oppakt, het afvalwater snel gaat zuiveren en niet verder de Twentse ondergrond blijft vervuilen.’’

Niet alleen het injecteren is een gevaar maar juist het afvalwater dat bestaat uit chemicaliën. ‘’De chemicaliën die in het afvalwater zitten zijn volgens experts vluchtig. Deze stoffen zijn gevaarlijk voor planten, dieren en mensen’’ aldus Bouwien Rutten.

Injectie in Rossum
In de oude gasvelden onder Rossum wordt het afvalwater van de Drentse oliewinning gepompt. Marc Smellink, inwoner van Rossum en CDA-raadslid, maakt zich ernstige zorgen over de bodemvervuiling. ‘’De minister heeft eerder aangegeven dat er op de NAM-locatie in Rossum sprake is van ernstige bodemverontreiniging maar er geen noodzaak is om te saneren. Ik begrijp de zorgen van onze inwoners over deze situatie.’’ Naast de bodemverontreiniging maakt Smellink zich zorgen over de risico’s die er zijn bij het transport van afvalwater door leidingen. ‘’In het verleden hebben er lekkages plaatsgevonden in de omgeving van Hardenberg. Chemisch afvalwater werd notabene opgemerkt door een boer en moest direct worden gesaneerd. Wanneer afvalwater wordt gezuiverd is de schade bij een lekkage beperkt.’’

Zuiveringsmogelijkheden
In 2016 zijn Statenleden en Twentse raadsleden op werkbezoek geweest bij de waterzuiveringsinstallatie van Salltech. In juli 2016 werd er een evaluatierapport gepresenteerd waarin stond dat het zuiveren van afvalwater één van de vier alternatieven is voor de afvalwaterinjecties. ‘’Ruim tweeëneenhalf jaar later begint de NAM met een onderzoek naar de mogelijkheden. Dat is veel, en veel te laat’’ stelt CDA-woordvoerder Arie Mentink namens Dinkelland. ‘’Sinds 2014 stelt het CDA deze injecties aan de kaak. De vragen die er toen leefden zijn nog steeds actueel. We schieten niets op.’’ Het CDA vreest dat de volksgezondheid, voedselveiligheid en het natuur in het geding is. Mentink heeft eerder gepleit voor een krachtig signaal vanuit de politiek richting de NAM. ‘’Het kan niet zo zijn dat dit bedrijf voor zijn verantwoordelijkheid richting de inwoners van Dinkelland, en met name Rossum, wegloopt.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.