17 december 2018

CDA organiseert gesprek ervencoaches

Begin januari organiseert het CDA met de SGP en GroenLinks een gesprek met Statenleden om te onderzoeken op welke manier overijssel Ervencoaches kan ondersteunen. Ervancoaches zijn gesprekspartners voor Argrariers die naast de zakelijke kant ook kijken naar het psychisch welbevinden van agrariërs die door het de vele regels en veranderingen niet makkelijk hebben. 

Ook zonder regiodeals aandacht ervencoaches
Het missen van de regiodeals inzake de ervencoaches is een gemis voor de agrarische sector. De uitdagingen in deze sector zijn groot, de problematiek is schrijnend ‘aldus woordvoerder ervencoaches Moniek Kleinsman.  Samen met Groen Links bereidde ze onlangs een motie voor om GS te laten onderzoeken of er Provinciale mogelijkheden zouden zijn voor ondersteuning van deze gezinnen. Ook gedeputeerde Hester Maij betreurde tijdens de Statenvergadering van 12 december het missen van deze regiodeal en ze prijsde de belangrijke inzet van deze ervencoaches. 

 

Tijdens deze sessie zullen ervencoaches toelichting geven over hun werkwijze. In Tubbergen, Vechtdal en de Hof van Twente zijn succesvolle resultaten zichtbaar door de inzet van de ervencoaches.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.