28 oktober 2019

CDA organiseert ledenbijeenkomst over stikstof

De stikstofproblematiek houdt u en ons al wekenlang bezig. Niet alleen de agrarische sector, maar ook andere sectoren ervaren grote problemen en hebben veel vragen, die tot op heden onvoldoende zijn beantwoord of waar nog geen goed antwoord voor is gevonden. Daarom organiseert CDA Overijssel samen met CDA Hardenberg, Dinkelland, Dalfsen en Hellendoorn een een inhoudelijke bijeenkomst.

Als lid van CDA Overijssel bent u vrij om een introducé mee te nemen. Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens deze bijeenkomst voor alle sectoren die geraakt zijn of worden, door het ongeldig verklaren van de Programma Aanpak Stikstof door de uitspraak van de Raad van State. 
 
Doel van de bijeenkomst?
Het verstrekken van inhoudelijk en feitelijk juiste informatie (voor zover mogelijk, wij hebben ook niet op alle vragen antwoord) en het inventariseren van uw specifieke vragen, om gezamenlijk te komen tot de lijn die wij als CDA Overijssel zullen uitzetten rondom dit thema.
 
Wie zijn er betrokken?
Naast de aanwezigheid van Raadsleden, Statenleden, Gedeputeerden en leden van de Tweede Kamer, zijn uitgenodigd voor de paneldiscussie:

  • Maurits von Martels (Tweede Kamerlid)
  • Gert Harm ten Bolscher (Gedeputeerde landbouw, natuur en vergunningverlening van Overijssel)
  • Herman Brink (Provinciehoofd Staatsbosbeheer Overijssel)
  • Paul Bodden (Jurist, Hekkelman Advocaten)
  • Dick Verhoeven (Bouwend Nederland)
  • Erik Volmerink (o.a. Mineral Valley Twente)
  • Berny Remerink (agrariër)

Programma
12.30 uur  -  Inloop
13.00 uur  -  Welkom door de Statenfractie en dagvoorzitter Eric Kleissen
13.15 uur  -  Technische uitleg door provincie Overijssel en gelegenheid tot stellen van vragen
14.00 uur  -  Paneldiscussie
14.45 uur  -  Tafeldiscussie | In groepen uiteen
15.15 uur  -  Plenaire terugkoppeling
15.45 uur  -  Afsluiting | Wat wordt onze inzet en procesafspraken
16.00 uur  -  Napraten met een drankje
 
Inhoudelijke vragen graag vooraf aanleveren
Wij vragen u om inhoudelijke vragen over dit onderwerp die u op voorhand hebt, alvast aan te leveren, zodat we hier zo goed mogelijk op in kunnen spelen. Vragen graag uiterlijk donderdag 31 oktober per mail aanleveren bij Karin van der Toorn, [email protected].
 
Aanmelden en locatie
Bent u er ook bij? Aanmelden kan hier.   
We adviseren u op tijd aanwezig te zijn in verband met de grote belangstelling voor dit onderwerp. De bijeenkomst vindt plaats in het Centrum te Nijverdal, Constantijnstraat 7a, Nijverdal.
Graag tot 2 november!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.