17 maart 2020

CDA Overijssel: ‘Dit is een uitzonderlijke situatie die om solidariteit vraagt’

Het is duidelijk dat het coronavirus grote impact heeft op de Overijsselse economie. De gevolgen van de noodmaatregelen raken ons allemaal: ondernemers die hun bedrijven moeten sluiten, medewerkers die massaal thuis werken, kinderen die thuis zijn en mensen die ziek zijn. CDA Overijssel ziet de noodzaak van de maatregelen, maar maakt zich ook grote zorgen om de maatschappelijke en economische gevolgen. ‘Juist nu mogen we elkaar niet uit het oog verliezen en elkaar waar mogelijk steunen’, zegt CDA-Statenlid Susan Faal-Tatak. Laten we de woorden van de premier ter harte nemen: ‘Gezamenlijk belang boven eigen belang. Laten we op elkaar letten.’

Wat de concrete gevolgen zijn voor ondernemers en werkgevers zal de komende weken zichtbaar zijn. ‘Vanuit het CDA volgen we nauwlettend de ontwikkelingen. Ondernemers en werkgevers kunnen zich altijd tot ons wenden. We vertrouwen op de landelijke instituten, de ondersteunende maatregelen en het provinciale bestuur, maar we blijven ook als CDA Overijssel alert.’

De lijnen met het landelijke CDA zijn kort als het gaat om de gevolgen van de noodmaatregelen voor de economie, de zorg, ondernemers en werkgevers. Dat geeft ook het Overijsselse Tweede Kamerlid Hilde Palland-Mulder aan. ‘Ik verneem graag de signalen uit de provincie en de wijdere regio waar de knelpunten zitten voor het midden- en kleinbedrijf, voor familiebedrijven en zzp’ers.’

We hebben elkaar nodig om hier doorheen te komen, aldus Palland. ‘Het is een uitzonderlijke situatie die om solidariteit vraagt. Solidair zijn met de ander, met kwetsbare ouderen, mensen met een zwakke gezondheid en iedereen die door het virus is getroffen. Maar ook een solidaire overheid die ons bedrijfsleven, werkgevers, werknemers en zzp’ers helpt door deze crisis te komen. Vorige week is het eerste pakket maatregelen voor het bedrijfsleven bekend gemaakt. Er zullen meer maatregelen volgen.’

Contact opnemen met CDA Overijssel? Dat kan via overijssel@cda.nl. Het Tweede Kamerlid Hilde Palland is te bereiken via h.palland@tweedekamer.nl.

Op de website van de provincie Overijssel is te lezen hoe de provincie om gaat met het coronavirus. Ook is er specifieke informatie voor het MKB te vinden.

CDA Overijssel steunt het initiatief om hulpaanbieders en hulpvragers (kwetsbare ouderen, mensen met een zwakke gezondheid, mensen die ziek zijn door het virus) met elkaar in contact te brengen. Meer informatie is hier te vinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.