27 februari 2019

CDA Overijssel maakt zich met Bouwend Nederland hard voor de bouw van 15.000 extra woningen

Het CDA in Overijssel nodigt Bouwend Nederland en de aangesloten ontwikkelaars en bouwbedrijven uit om zich hard te maken voor 15.000 extra woningen in Overijssel de komende 4 jaar. Dat hebben Bart van Moorsel namens het CDA en Hans van Norel, voorzitter Oost-Nederland en Fries Heinis algemeen directeur van Bouwend Nederland samen in Zwolle uitgesproken.

Meer overleg, starterslening en voldoende personeel
“Om de opdracht voor meer nieuwe woningen waar te kunnen maken moeten gemeenten voldoende nieuwe harde bestemmingsplannen kunnen realiseren. Ook moeten er goede afspraken worden gemaakt tussen gemeenten in Overijssel. De starterslening komt wat het CDA betreft opnieuw beschikbaar voor starters op de woningmarkt. Bovendien is van groot belang dat er voldoende goed opgeleid personeel voor de bouwsector in Overijssel beschikbaar komt en als laatste moet er structureel overleg worden georganiseerd in alle gemeenten tussen overheid en marktpartijen dat gericht is op het wegnemen van belemmeringen die de leden van Bouwend Nederland ervaren bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen. In de nieuwe coalitie zijn afspraken hierover essentieel”, aldus Van Moorsel.   

Problemen op de woningmarkt
Wat het CDA betreft zijn de vijf genoemde maatregelen essentieel om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. “Het gaat vooral om het grote tekort aan woningen voor ouderen en jongeren. In samenwerking met ondernemers, corporaties en gemeenten moeten we de deze uitdagingen echt gaan aanpakken. Als CDA willen we belemmeringen die bedrijven ervaren om te bouwen weg nemen. We zijn blij dat ook Bouwend Nederland heeft aangegeven zich hiervoor wil inspannen, zodat er een versnelling komt in de woningbouw in Overijssel”, aldus van Moorsel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.