07 november 2019

CDA Overijssel trots op boer en buitenlui!

Het discussiestuk Zij aan Zij dat zaterdag op het landelijke CDA-congres wordt ingebracht maakt veel reacties los. Oók bij de CDA-Statenfractie in Overijssel. De inhoud van dit discussiestuk roept veel vragen op, die zeker aanstaande zaterdag op het partijcongres aan de orde worden gesteld. Ook statenleden van de Overijsselse fractie zijn daar aanwezig. Wat CDA Overijssel betreft is het helder. De Statenfractie is trots op haar achterban die veelal bestaat uit boeren en buitenlui. “Om de uitdagingen waar we nu voor staan moeten we in gesprek met de boeren en niet alleen maar praten óver de boeren wat nu door de opstellers van dit stuk is gedaan”, aldus woordvoerder Landbouw en Natuur Karin van der Toorn. Fractievoorzitter Bouwien Rutten vult aan: “Prima dat we als partij in gesprek gaan over een discussiestuk over de koers van de partij, maar over de inhoud zijn we het nog niet zomaar eens!

Oog voor de boer
“In Overijssel hebben we oog voor de problematiek waar boeren mee van doen hebben. We hebben samen met onze achterban in de plattelandscommissie een visiedocument ontwikkeld. Een goed verdienmodel in balans met de natuur staat bovenaan. Daar hoort geen beperking op export bij. En natuurlijk juichen we het meer bedienen van de lokale markt toe, maar we moeten beseffen dat dit niet voor iedere boer is weggelegd. Sterker nog, zolang de consument nog kiest voor goedkoop en snel is deze markt niet groot genoeg”, aldus Rutten.

Aandacht voor de stad
De stedelijke omgeving verdient aandacht, ook dat is de mening van de CDA Statenfractie. Tenslotte is de samenhang van platteland en stad belangrijk voor een goede leefomgeving. Rutten: “We zijn als CDA Overijssel absoluut niet van plan om onze achterban los te laten. Juist niet. Niet voor niets organiseerden we recent een drukbezochte stikstof bijeenkomst in Nijverdal. Dit was een bijeenkomst waar geluisterd werd naar de zorgen van de CDA-achterban, in zowel de agrarische- als de bouwsector.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.